Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Aktualności

Zmiana przepisów! Niższe wartości "g" i "u" także w "zwykłych" domach

Chodzi o Rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z dnia 13.02.2013 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakłada ono stopniowe zwiększanie wymogów związanych z izolacyjnością cieplną oraz obniżanie współczynnika całkowitej przepuszczalności energii słonecznej.

I tak maksymalna wartość współczynnika Umax dla całego okna – szyba i rama okienna – w przypadku okien i drzwi balkonowych oraz innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych nie może być wyższa niż 1,3 W/m2K. W styczniu 2017 r. parametr ten nie powinien przekroczyć wartości 1,1 W/m2K, a od 2021 r. – 0,9 W/m2K. W przypadku okien dachowych wartość Umax wynosi 1,5 W/m2K, a od stycznia 2021 r. będzie to 1,1 W/m2K.

Nowe przepisy wprowadziły również wymóg obniżenia wartości współczynnika słonecznego g, czyli całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Od stycznia 2014 r. maksymalna wartość współczynnika g została obniżona z 0,5 do 0,35.

 

 

PARTNERZY