Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Aktualności

Polska nie jest gotowa na zmiany - raport o budownictwie energetycznym w Polsce

Z inicjatywy Go4Energy powstał raport „Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce”. Pokazuje on bariery, które hamują rozwój tego budownictwa w naszym kraju. 

W 2020 wchodzi w życie dyrektywa UE, zgodnie z którą wszystkie nowo powstałe budynki powinny spełniać wymogi energooszczędności. Dyrektywa nie przeraża przedstawicieli branży budowlanej, w ręcz przeciwnie - w przeważającej większości uważają oni (70 proc. badanych), że zmiany będą dla branży korzystne. Tylko nieco więcej niż co piąty ankietowany (22 proc.) jest przeciwnego zdania, zaś  8 proc. badanych nie ma w tej kwestii własnego zdania.

Go4Energy uważa, że badanie pokazuje, iż przedstawiciele branży widzą w dyrektywie szansę i są zdania, że może ona otworzyć przed firmami zajmującymi się budownictwem energooszczędnym nowe perspektywy. Badani zaznaczają jednak, że do zachodzących zmian Polska jest zupełnie nieprzygotowana.

 

Pełen raport można pobrać ze strony:  http://g4e.pl/baza-wiedzy/raporty/

 

PARTNERZY