Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Na jakie domy można uzyskać dopłaty? Standardy i ich weryfikacja.

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

W programie rozróżnia się dwa podstawowe standardy energooszczędności, jakie powinny spełniać dofinansowywane inwestycje:

Standard NF40 - dotyczy budynków energooszczędnych, w których roczne zapotrzebowanie na energię cieplną jest niższe niż 40 kWh/m2 .

Standard NF 15 - dotyczy budynków energooszczędnych, w których roczne zapotrzebowanie na energię cieplną jest mniejsze niż 15 kWh/m2. Takie domy określane są także jako pasywne

Aby uzyskać dopłatę należy spełnić szczegółowe wymagania techniczne, które zostały opracowane na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii i są szczegółowo określone w treści programu (Załączniku nr 3 do Programu). Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest potwierdzenie uzyskania wymaganego standardu energetycznego zrealizowanej inwestycji. Szczególną rolę w kontroli całego systemu odgrywać będzie zespół weryfikatorów, odpowiedzialnych zarówno za ocenę projektu na etapie przygotowania inwestycji oraz jej realizacji, jak i rozliczenia.

Weryfikatorami mogą być tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Lista weryfikatorów dostępna jest na stronie na stronie Związku Banków Polskich, pełniącego funkcję Organizatora Technicznego została zamieszczona aktualna lista weryfikatorów Programu. Lista będzie uzupełniana sukcesywnie.

Potwierdzenie musi uzyskać także deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który zamierza oferować na rynku mieszkania z dopłatą. Lista dostępnych na rynku nieruchomości pozytywnie zweryfikowanych i kwalifikujących się do dofinansowania będzie umieszczana na stronie NFOŚiGW.

Wymagania techniczne dla budynków (Załącznik nr 3) www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/

Podręcznik dobrych praktyk www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/podrecznik-dobrych-praktyk/

Lista weryfikatorów:  www.zbp.pl/domefekt

 Lista zweryfikowanych deweloperów:  www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/deweloperzy---zweryfikowane-projekty--inwestycji/

PARTNERZY