Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Procedura postępowania w przypadku budowy domu jednorodzinnego przez osobę fizyczną

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędny
Budowa domu przez osobę fizyczną

żródło: http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_krajowe/doplaty_do_kredytow/domy_energooszczedne/schemat_1.pdf

1. Umowy o współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW

2. Projekt budowlany, przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW

3. Weryfikacja projektu przez weryfikatora – potwierdzenie spełnienia wymagań z wytycznych NFOŚIGW

4. Podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą robót budowlanych lub kierownikiem budowy

5..Złożenie w banku wniosku wniosku o kredyt z dotacją wraz z projektem budowlanym, charakterystyką energetyczną budynku, potwierdzeniem spełnienia wytycznych, pozwoleniem na budowę, potwierdzeniem dysponowania nieruchomością.

6. Zawarcie umowy kredytu z dotacją

7. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez NFOŚiGW

8. Odbiór przedsięwzięcia

9. Potwierdzenie przez weryfikatora osiągniętego standardu energetycznego budynku

10. Wystąpienie do banku o dotację przez złożenie: protokołu odbioru, świadectwa charakterystyki energetycznej, potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, pozwolenia na użytkowanie (lub zawiadomienia), wypisu z księgi wieczystej wieczystej (lub wniosku o wpis lub aktu notarialnego)

11. Kontrola wykorzystania środków przez bank, wystąpienie zbiorcze o dotację do NFOŚiGW

12. Kontrola wystąpienia w NFOŚiGW, przekazanie dotacji do banku

13. Pomniejszenie kapitału kredytu beneficjenta przez bank

14. Kontrola wybranych przedsięwzięć przez audytora NFOŚiGW w zakresie osiągnięcia standardu energetycznego 

PARTNERZY