Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Procedura postępowania w przypadku zakupu domu lub mieszkania od dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej)

SCHEMAT POSTĘPOWANIA 
dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 
Zakup domu/mieszkania od dewelopera

Żródło: http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_krajowe/doplaty_do_kredytow/domy_energooszczedne/schemat_2.pdf

 

1. Umowy o współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW

2. Projekt budowlany, przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW

3. Weryfikacja projektu przez weryfikatora – potwierdzenie spełnienia wymagań z wytycznych NFOŚIGW

4. Umieszczenie na stronie www NFOŚiGW informacji o zakwalifikowaniu projektu budynku do programu

5. Podpisanie umowy pomiędzy deweloperem a wykonawcą robót budowlanych

6. Podpisanie umowy deweloperskiej lub przedwstępnej pomiędzy beneficjentem a deweloperem

7. Złożenie przez beneficjenta w banku wniosku o kredyt z dotacją wraz z charakterystyką energetyczną budynku, potwierdzeniem spełnienia wytycznych (od weryfikatora), pozwoleniem na budowę, umową z deweloperem.

8. Zawarcie umowy kredytu z dotacją

9. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez NFOŚiGW

10. Odbiór przedsięwzięcia

11. Potwierdzenie przez weryfikatora osiągniętego standardu energetycznego budynku

12. Przekazanie mieszkania / domu beneficjentowi

13. Wystąpienie przez beneficjenta do banku o dotację przez złożenie: protokołu odbioru, świadectwa charakterystyki energetycznej, potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, pozwolenia na użytkowanie (lub zawiadomienia), wypisu z księgi wieczystej (lub wniosku o wpis lub aktu notarialnego)

14. Kontrola wykorzystania środków przez bank, wystąpienie zbiorcze o dotację do NFOŚiGW

15. Kontrola wystąpienia w NFOŚiGW, przekazanie dotacji do banku

16. Pomniejszenie kapitału kredytu beneficjenta przez bank

17. Kontrola wybranych przedsięwzięć przez audytora NFOŚiGW w zakresie osiągnięcia standardu energetycznego

PARTNERZY