Kalkulator oblicza i porównuje koszty budowy i użytkowania domu w technologii tradycyjnej (TT), zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi, z kosztami domów energooszczędnych, budowanych w standardzie NF15 i NF40. Kalkulator uwzględnia środki własne, koszt kredytu i wartość dopłat NFOŚiGW do budowy domów i zakupu kolektorów.
W wyniku obliczeń można zobaczyć, czy i jakie oszczędności pojawią się w przypadku budowy domu energooszczędnego oraz w jakiej perspektywie czasowej.
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
(kliknij w obszar mapy aby wybrać strefę)
PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa domu
Liczba mieszkańców os.
Sposób ogrzewania
Czy chcesz podać własne ceny paliwa i energii elektrycznej? tak nie
Czy uwzględnić kolektory słoneczne? tak nie


FINANSOWANIE INWESTYCJI
Koszt budowy obiektu w przeliczeniu na m²
Czy chcesz podać własny wzrost kosztów budowy dla NF 15 i NF 40? tak nie
Wielkość środków własnych
Roczna stopa procentowa kredytu %