Zapraszamy do przeczytania artykułu:

16.1. Przykładowe analizy ekonomiczne budynków i mieszkań

Bez wątpienia koszt budowy domu w standardzie NF15 i NF40 jest wyższy niż domu tradycyjnego. Przy dzisiejszej  dostępności  odpowiednich  materiałów i urządzeń, a także wiedzy i umiejętności ekip budowlanych szacuje się, że dodatkowe koszty budowy wynoszą 10% dla standardu NF40 i 25% dla standardu NF15.
Poniżej zaprezentowano 3 analizy kosztów budowy i eksploatacji domów, z różnymi źródłami ciepła, w standardzie NF15, NF40 oraz domu referencyjnego – spełniającego wymagania obowiązujące w Polsce (zgodnie z WT 2008). Do analizy przyjęto następujące założenia:
•      Lokalizacja budynku: Warszawa, liczba mieszkańców: 4 osoby,
•      Łączny  koszt  użytkowania  obejmuje  ogrzewanie, przygotowanie c.w.u. i pracę urządzeń pomocniczych (pompy, wentylatory, układy regulacji),
•      Roczny wzrost cen paliw – 3,5%,
•      Inwestycja finansowana z wykorzystaniem kredytu, a kwota środków własnych to 200 tys. zł,
•      Od dopłaty odjęto podatek 18% i koszty weryfikacji oraz testu szczelności 3000 zł,
•      Oprocentowanie kredytu – 7%,
•      Okres spłaty kredytu – 30 lat,
•      Powierzchnia ogrzewana domu – 150 m2..

Do każdej analizy, oprócz tabeli obrazującej koszty i oszczędności z inwestycji, dołączono wykresy obrazujące całkowite roczne koszty (kredytu i użytkowania) w kolejnych latach.

Tabela 16.1 Porównanie kosztów dla poszczególnych wariantów

16.1.1.  Ogrzewanie gazem ziemnym

Tabela 16.2 Koszty ogrzewania gazem ziemnym

Rysunek 16.1 Ogrzewanie gazem ziemnym zmiana łącznych rocznych kosztów użytkowania i kredytu w kolejnych latach

16.1.2.  Ogrzewanie pompą ciepła

Tabela 16.3 Koszty ogrzewania pompą ciepła

Rysunek 16.2 Ogrzewanie pompą ciepła zmiana łącznych rocznych kosztów użytkowania i kredytu w kolejnych latach

16.1.3.  Ogrzewanie biomasą

Tabela 16.4 Koszty ogrzewania biomasą

Rysunek 16.3 Ogrzewanie biomasą zmiana łącznych rocznych kosztów użytkowania i kredytu w kolejnych latach

Przedstawione analizy pokazują, że najbardziej opłacalna jest budowa domu w standardzie NF40. Niezależnie od źródła ciepła, już po 30 latach inwestycja przynosi wymierne korzyści. W przypadku budynków  NF15,  koszty  inwestycji  nie  zwrócą  się po 30 latach – dopiero po 50 latach będą zbliżone do uzyskanych z inwestycji w standardzie NF40. Dodatkowo można stwierdzić, że im tańszego źródła energii używamy, tym mniej opłacalna jest inwestycja (biomasa jest najtańsza, a ogrzewanie pompą ciepła najdroższe). Skokowa zmiana łącznych kosztów na przedstawionych wykresach wynika faktu, że po spłacie kredytu, tj. po 30 latach, ulegają one znacznemu obniżeniu.
Zakładając,  że  na  budowę  tradycyjnego  domu o powierzchni 150 m2 należy przeznaczyć 450 000 zł, a roczne koszty ogrzewania gazem ziemnym i przygotowania c.w.u. w pierwszym roku użytkowania wyniosą 5 200 zł (w kolejnych latach zakładamy roczny wzrost cen paliwa o 3,5%), to w przypadku budowy domu „za gotówkę” (bez kredytu) możemy przewidzieć, że:
•      Koszt   budowy   domu   w   standardzie   NF40 wzrośnie do 495 000 zł.
•      Koszt użytkowania w pierwszym roku spadnie do 3 000 zł.
•      Prosty czas zwrotu inwestycji wyniesie ok. 16 lat.
•      Koszt   budowy   domu   w   standardzie   NF15 wzrośnie do 562 500 zł.
•      Koszt użytkowania w pierwszym roku spadnie do 2 150 zł.
•      Prosty czas zwrotu inwestycji wyniesie ok. 24 lata.

Prężny rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce w ostatnich latach, coraz większa dostępność wysokiej jakości materiałów oraz stale zwiększające się doświadczenie i świadomość ekip budowlanych sprawia, że budowa domów w standardzie NF15 i NF40 będzie coraz łatwiejsza, a co ważniejsze – jeszcze bardziej opłacalna. Pozwala nam to prognozować, że w perspektywie najbliższych lat, dodatkowe koszty budowy domów energooszczędnych nie będą przekraczały kilkunastu procent.
Dobrym przykładem jest budowa domu pasywnego w Smolcu w 2006 roku, (zbliżonego do standardu NF15, opisanego w rozdziale 17), gdzie dodatkowe koszty wyniosły aż 38%. W głównej mierze spowodowane były małą dostępnością materiałów i urządzeń na rynku polskim w tamtym okresie. Niemniej jednak nawet tak duży nakład kosztów początkowych, w  przypadku  obserwowanego  wzrostu  cen  paliw w ostatnich latach, okazał się opłacalną inwestycją. W chwili obecnej dodatkowe nakłady inwestycyjne na budowę domu w Smolcu w standardzie pasywnym wyniosłyby około 23%.

PARTNERZY