Zapraszamy do przeczytania artykułu:

16.2. Określenie szacunkowych dodatkowych nakładów inwestycyjnych

Większy koszt budowy domu energooszczędnego w porównaniu do domu tradycyjnego jest wynikiem zmian, jakie wprowadzamy w celu zapewnienia lepszych parametrów cieplnych budynku. Po pierwsze, przegrody zewnętrzne muszą spełniać założone wymagania izolacyjności cieplnej, co wiąże się nie tylko ze zwiększeniem grubości izolacji cieplnej przegród, ale również z zastosowaniem najlepszych materiałów i  odpowiednich  rozwiązań  detali  konstrukcyjnych w celu likwidacji występowania mostków cieplnych. Kosztowną,  lecz  niezbędną  inwestycją  jest  zakup i montaż wysokiej jakości stolarki okiennej i drzwiowej, zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także zakup bardziej wydajnych systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Czy wiesz, że?
Możliwość rezygnacji z tradycyjnego ogrzewania w standardzie NF15 przynosi nam oszczędności wynikające z braku grzejników w budynku, czyli nawet kilkanaście tysięcy złotych.

W przypadku korzystania z dopłaty NFOŚiGW do kredytu na budowę budynków energooszczędnych, musimy być świadomi, że oprócz wymaganych formalności poniesiemy również dodatkowe koszty inwestycyjne, związane z uzyskaniem dopłaty. Zaliczamy do nich:
•      Podatek od uzyskanej dotacji. Dotację należy wykazać w zeznaniu rocznym, jako przychód z innych źródeł. Zależnie od progu podatkowego, oddajemy państwu od 18% do 32% (czyli 5 400 zł – 16 000 zł).
•      Wynagrodzenie  weryfikatorów.  Musimy  pokryć koszty dwóch weryfikatorów projektu, czyli ok 2 × 2 000 zł = 4 000 zł.
•      Próba szczelności. Musimy pokryć koszt wykonania próby szczelności, czyli ok. 2 000 zł.
•      Wyższa  cena  projektu.  Cena  projektu  domu energooszczędnego będzie wyższa niż tradycyjnego, musimy pamiętać o każdorazowym przystosowaniu   projektu   do   indywidualnej lokalizacji inwestycji (usytuowanie, otoczenie, rozmieszczenie pomieszczeń, itd.).
•      Wyższa marża banku. Dla banku kredyt z dotacją to również dodatkowe procedury, stąd marża może być nieco wyższa w porównaniu do standardowego kredytu.

Może okazać się, że po uwzględnieniu wszystkich kosztów, dopłata, którą będziemy mogli faktycznie przeznaczyć na koszty budowy, wyniesie zaledwie połowę początkowej kwoty. Jednak nadal będzie to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Poza tym będziemy mieli pewność, że nasz budynek rzeczywiście spełnia wszystkie założenia i wymagania stawiane budynkom w standardzie NF15 i NF40, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji, czyli realne oszczędności.

PARTNERZY