Zapraszamy do przeczytania artykułu:

2.2 Definicje i standardy budynków energooszczędnych

 

Oprócz budynków w NF40 i NF15 istnieje wiele innych definicji i standardów budynków energooszczędnych.
Do podstawowych z nich można zaliczyć:

Budynek energooszczędny, budynek niskoenergetyczny.
Budynek energooszczędny charakteryzuje się współczynnikiem EUco . 70 kWh/m2 na rok, podczas gdy budynek referencyjny budowany według obowiązujących przepisów w Polsce zużywa średnio ok. 130 kWh/m2 na rok. Do pokrycia części zapotrzebowania na energię wykorzystywane mogą być źródła odnawialne.

Budynek niskoenergetyczny to obiekt o współczynniku EUco . 45 kWh/m2 na rok, co jest zbliżone do standardu NF40.

Często można spotkać się też z klasyfikacją:

Budynek energooszczędny 7-litrowy.
Charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 70 kWh/m2, czyli ok. 7 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Budynek energooszczędny 5-litrowy.
Zużywa ok. 5 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni na rok, o EUco rzędu 50 kWh/m2 na rok. Koszt jego budowy jest o ok. 10-15% wyższy od budowy domu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami.

Budynek niskoenergetyczny 3-litrowy.
Zużywa ok. 3 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni na rok, o EUco rzędu 30 kWh/m2 na rok. Koszt jego budowy jest o ok. 15% wyższy od budowy domu referencyjnego.

Budynek pasywny.
Zużywa ok. 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 ogrzewanej powierzchni na rok, o EUco max 15 kWh/m2 na rok, co odpowiada
standardowi NF15. Do pokrycia całego zapotrzebowania na energię wykorzystywane są często źródła odnawialne.


Rysunek 2.1 Uproszczone porównanie zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków o różnym standardzie

Czy wiesz, że?
Suszarka o mocy 1500 W wystarczy, żeby ogrzać dom pasywny o powierzchni 150 m2 podczas mroźnej zimy.

Budynek zero energetyczny
Budynek samowystarczalny pod względem energetycznym, w którym nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii. Do pokrycia całego zapotrzebowania na energię wykorzystywane są źródła odnawialne z systemami magazynującymi ciepło.

Budynek dodatnio energetyczny
Budynek, w którego bilansie energetycznym zyski przewyższają straty. Korzysta on ze źródeł energii odnawialnej, a nadmiar wytworzonej energii odprowadzany jest do sieci.

Budynek ekologiczny, zielony
Budynek zdrowy dla użytkowników, oddziałujący na środowisko w minimalnym stopniu, gdzie istotna jest jego zharmonizowana relacja z otoczeniem.
Mowa tu o roślinności charakterystycznej dla rejonu, czy oczkach wodnych, często stosowanych dla wytworzenia korzystnego mikroklimatu. Ma on
być zbudowany z ekologicznych materiałów, których produkcja oraz montaż nie wymaga dużej ilości energii i są łatwe do recyklingu. Szczególną uwagę
przykłada się do gospodarowania odpadami, które nie mogą zanieczyszczać powietrza, wody ani gleby. Dotyczy to odpadów produkowanych w trakcie
eksploatacji jak i podczas procesu budowlanego, co powoduje zmniejszenie uciążliwości budowy na środowisko naturalne.

Budynek zrównoważony
Budynek przyjazny środowisku naturalnemu i człowiekowi, realizujący zasady zrównoważonego rozwoju, polegające na oszczędzaniu zasobów naturalnych i dbaniu o środowisko naturalne. Powinien być wzniesiony z uwzględnieniem lokalnych warunków przestrzennych i wzajemnych relacji sąsiadującymi budynkami, decydującej o dostępności światła świtała dziennego oraz wpływającej na jego energochłonność.

PARTNERZY