Zapraszamy do przeczytania artykułu:

15. Budynki energooszczędne jeszcze bardziej ekologiczne?

Budownictwo jest jedną z najbardziej rozrzutnych materiałowo, energochłonnych i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. Ze względu 

na coraz większe zużycie energii oraz związane z tym koszty  w  ostatnich  kilkunastu  latach  duży  nacisk w krajach UE stawiany jest na energooszczędność.

Rysunek 15.1 Budynek pasożyt kontra budynek żyjący w symbiozie z naturą, źródło: Ekooszczędni

Wiele czynników negatywnie wpływa na środowisko: nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, nadmierne zużycie wody, zbyt duże ilości produkowanej (czy zużywanej) energii elektrycznej, stosowanie nieodpowiednich źródeł ciepła czy materiałów. Można zauważyć, że jest to duży problem i ważne jest stosowanie metod zmniejszających negatywny wpływ budownictwa na środowisko. Oprócz redukowania zapotrzebowania na energię ważne jest wznoszenie budynków w taki sposób, aby w jak największym stopniu były one przyjazne dla środowiska naturalnego. Zastosowane materiały i technologie różnią się zapotrzebowaniem energii i surowców potrzebnych do ich wytworzenia. Ważne jest również, co stanie się z naszym budynkiem po zakończeniu jego eksploatacji i czy będzie go można poddać recyklingowi.

PARTNERZY