Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5 Dobrze zaizolowane przegrody budynku

Jeśli chcemy, żeby budynek osiągnął standardy NF15 lub NF40, musimy przede wszystkim maksymalnie ograniczyć straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne (w tym oddzielające część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej). Osiąga się to zazwyczaj poprzez zwiększenie grubości warstwy izolacji termicznej, zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o podwyższonej izolacyjności cieplnej oraz likwidację mostków cieplnych. Musimy jednak pamiętać, że poza doborem odpowiednich rozwiązań i materiałów, równie ważne jest ich wykonanie i dokładny montaż w trakcie budowy czy modernizacji. Nieodpowiednio zamontowane okna, mające nawet najlepsze parametry cieplne, czy niepoprawnie zastosowane wysokiej jakości materiały, będą miały znikomy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynku.

 

Rysunek 5.1 Przykład rozwiązania przegród w budynku energooszczędnym NF15, źródło: Cezary Sankowski

Izolacja cieplna w budynku energooszczędnym musi chronić całą ogrzewaną część budynku, tworząc ciągłą otulinę. Dlatego musimy zwrócić uwagę nie tylko na ocieplenie naszych ścian zewnętrznych, ale także pomyśleć o odpowiedniej izolacji cieplnej dachu czy podłogi spoczywającej na gruncie. O ile w trakcie budowy domu, przy dbałości i kontroli wykonania, jesteśmy w stanie w stosunkowo prosty sposób wyeliminować albo poprawić ewentualne nieciągłości izolacji termicznej, to po jej zakończeniu naprawa błędów wykonawczych będzie bardzo kosztowna, a czasem niemożliwa (np. wadliwie wykonana izolacja podłogi).

PARTNERZY