Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5.2 Wymagania stawiane w Warunkach Technicznych

Obowiązujące w Polsce wymagania izolacyjności cieplnej przegród dla budynków jedno- i wielorodzinnych zgodne Warunkami Technicznymi 2008 są o wiele łagodniejsze od wymagań stawianym budynkom NF15 i NF40. Oznacza to, że takie domy są energetycznie nieefektywne – mają o wiele wyższe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, a co za tym idzie wysokie koszty eksploatacji.

Od początku 2014 roku zostaną wprowadzone nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej dla budynków jedno- i wielorodzinnych. Zaostrzają dotychczas obowiązujące wymagania, jednak są w dalszym ciągu łagodniejsze niż dla budynków energooszczędnych. Nowe wymagania będą stopniowo zaostrzane w latach kolejnych celem wprowadzenia budynków niemal zeroenergetycznych.Tabela 5.4 Wymagania według Warunków Technicznych 2008

Tabela 5.5 Wymagania według Warunków Technicznych 2014

PARTNERZY