Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5.3. Zalety dobrze zaizolowanych przegród

 

Zastosowanie grubszej warstwy izolacji termicznej, oprócz podwyższenia izolacyjności cieplnej przegrody (zmniejszenia strat ciepła przez przegrodę) zapewnia również lepszy komfort cieplny wewnątrz budynku (dzięki wyższej temperaturze powierzchni wewnętrznej ścian), lepszą ochronę przed hałasem (dzięki grubszej warstwie izolacji dużo lepiej tłumi hałas z zewnątrz), a także wpływa korzystnie na jakość środowiska wewnętrznego i ogranicza ryzyko wykroplenia wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody.

Istnieje wiele technologii i konstrukcji przegród dostępnych na polskim rynku, które można zastosować w budynkach energooszczędnych. Do najczęściej stosowanych należą wełna mineralna, szklana i celulozowa, płyty styropianowe i ekstradowane do izolowania podłóg i ścian zewnętrznych, wełna granulowana do wypełniania izolowanych przestrzeni, a także pianki poliuretanowe (płyty warstwowe PU/ PUR) oraz coraz częściej pianki poliizocyjanurowe (płyty warstwowe PIR). Jednocześnie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami np. aerożele, panele próżniowe, których stosowanie pozwoliłoby nam znacząco zmniejszyć grubość przegród, przy zachowaniu wymaganych właściwości termicznych. (Izolacyjność cieplna paneli próżniowych o grubości 2-3 cm jest równoważna 10-15 cm wełny mineralnej). Materiały, których używamy jako izolacji termicznej w budynkach energooszczędnych powinny cecho- wać możliwie niskie współczynniki przewodności cieplnej.

Czy wiesz, że?
Bardzo łatwo możemy zweryfikować właściwości izolacyjne styropianu sprawdzając jego wagę. Im cięższy styropian (im wyższa jest jego gęstość), tym lepszym jest izola­ torem (ma mniejszy współczynnik przewo­ dzenia ciepła λ). Wystarczy zważyć paczkę styropianu, podzielić wynik przez objętość
i odczytać za pomocą wykresu orientacyjną wartość λ.

Rysunek 5.3 Zależność współczynnika przewodzenia ciepła styropianu od jego gęstości

PARTNERZY