Zapraszamy do przeczytania artykułu:

11.1. Zadania i wymagania stawiane instalacji c.w.u.

Zapotrzebowanie   na   energię   do   przygotowania c.w.u. w istniejących budynkach wynosi nawet 70–80 kWh/m2rok. Tymczasem zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków energooszczędnych jest znacznie niższe. Powodem tego jest często zły stan techniczny instalacji, ale w dużej mierze ma na to wpływ mentalność mieszkańców – opłaty ryczałtowe dają czasem poczucie bezkarności w ilości zużywanej wody. Przystępując do wyboru sposobu ogrzewania c.w.u. pod uwagę bierzemy cztery kryteria: komfort użytkowania, bezpieczeństwo sanitarne, koszty eksploatacji i koszt inwestycji.
Pod pojęciem komfortu użytkowania kryją się podstawowe wymagania dla systemu: aby woda miała stabilną i odpowiednią temperaturę, żeby było jej pod dostatkiem i aby zawsze była dostępna. Ostatni czynnik związany jest z cechą instalacji, którą jest cyrkulacja. Odkręcając kran nigdy nie czekamy na ciepłą wodę, gdyż krąży ona cały czas między zbiornikiem a punktem poboru, którym jest właśnie wspomniany kran. Intuicyjnie czujemy, że znacząco wpływa to na zużycie energii do ogrzewania wody. To prawda, a zaraz okaże się, jak można te koszty redukować.
System podgrzewania c.w.u. zależy głównie od wyboru źródła ciepła. Nie każde źródło spełnia oczekiwane przez nas wymagania dotyczące c.w.u. Przykładem może być nieprzyjemne odczucie zmiany temperatury wody ciepłej podczas wykonywania czynności higienicznych, np. kąpieli pod prysznicem. Wahania  temperatury  mogą  wystąpić  w  przypadku zastosowanie kotła dwufunkcyjnego, którego wcześniejszy wybór dokonany został tylko z punktu widzenia systemu ogrzewczego. W związku z największym wpływem c.w.u. na bilans energetyczny budynku energooszczędnego, kocioł będzie odpowiadał głównie za podgrzanie wody, ogrzewanie zaś będzie realizowane „przy okazji”. Dlatego najpierw należy szukać efektywnego i opłacalnego ekonomicznie systemu podgrzewania c.w.u.

Rysunek 11.1 Przykładowy schemat instalacji c.w.u.

PARTNERZY