Zapraszamy do przeczytania artykułu:

4.5 Jak kupić energooszczędny dom lub mieszkanie?

 

Kupując od dewelopera mieszkanie w budynku energooszczędnym lub dom należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

• Sprawdzenie, w jakim standardzie energetycznym jest budynek - NF40 czy NF15. Od tego zależy wielkość dopłaty, którą możemy otrzymać, przyszłe koszty użytkowania oraz poziom wymagań, które musiały być spełnione;
• Sprawdzenie, na jakim etapie jest proces weryfikacji inwestycji. Pierwsza weryfikacja przebiega na etapie projektowym, a druga na etapie wykonawczym. Dopłatę do kredytu możemy otrzymać dopiero po pozytywnym zakończeniu drugiego etapu weryfikacji;
• Sprawdzenie listy sprawdzającej podpisanej przez weryfikatorów. Budynek powinien być zweryfikowany przez dwóch niezależnych weryfikatorów, każdy z nich podpisuje listę sprawdzającą, na której podane są najważniejsze wymagania dla poszczególnych wariantów;
• Kondygnację, na której znajduje się mieszkanie. Mieszkania zlokalizowane na pierwszej lub ostatniej kondygnacji będą charakteryzowały się większym zużyciem energii do ogrzewania z uwagi na większą liczbę przegród zewnętrznych;
• Sposób rozwiązania sytemu wentylacji i lokalizację centrali wentylacyjnej. W budynkach wielorodzinnych instalacja wentylacji mechanicznej może być centralna – jedna centrala na kilkanaście mieszkań lub indywidualna – każde mieszkanie ma swoją centralę. Od sposobu rozwiązania instalacji zależy, kto będzie odpowiadał za jej regulację, utrzymanie, serwisowanie oraz jak będą rozliczane koszty pracy;
• Działanie instalacji wentylacji mechanicznej, jej głośność i sposób regulacji. Podczas oglądania mieszkania lub budynku powinniśmy poprosić o uruchomienie instalacji, zaprezentowanie układu regulacji oraz krótką instrukcję obsługi. Prawidłowo działająca instalacja wentylacji nie hałasuje i nie szumi, a przepływ powietrza jest niewyczuwalny. Panel regulacji powinien być zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu i prosty w obsłudze;
• Rodzaj źródła ciepła i sposób regulacji. Źródło ciepła ma decydujący wpływ na przyszłe koszty użytkowania budynku. Należy zwróć uwagę na sposób naliczania opłat. W budynkach NF15 o bardzo małym zużyciu ciepła dużym udziałem w kosztach ogrzewania może być abonament, znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania może przynieść automatyczny układ regulacji;
• Zabezpieczenia przed przegrzewaniem w okresie lata. Budynki energooszczędne mogą ulegać przegrzewaniu w okresie lata, dlatego należy dowiedzieć się, jakie rozwiązania zastosowano w budynku lub mieszkaniu, aby temu zapobiec;
• Rozmieszczenie i orientację oraz możliwość otwierania okien. Najlepszym sposobem przewietrzania budynku w okresie lata jest otworzenie okien. Aby budynki i mieszkania się nie przegrzewały, okna muszą być zacienione w lecie;
• Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W budynkach energooszczędnych roczny koszt c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) może być taki sam jak ogrzewania lub większy.

Kupując mieszkanie lub dom możemy dodatkowo sprawdzić poprawność dokumentacji dostarczonej na potrzeby weryfikacji projektu. W skład takie dokumentacji wchodzi:

• Projekt budowlany wraz z projektami branżowymi instalacji wentylacji, c.o., c.w.u. i oświadczeniami projektantów;
• Dokumenty techniczne wraz z certyfikatami: centrali wentylacyjnej, urządzeń grzewczych, czy napędów elektrycznych;
• Wynik testu szczelności potwierdzający osiągnięcie zakładanego poziomu szczelności,
• Protokoły regulacji instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania;
• Aprobaty techniczne okien, zastosowanych materiałów izolacyjnych;
• Dokumentacja fotograficzna wszystkich etapów budowy istotnych z punktu widzenia zużycia energii, np. zaizolowanie przewodów c.o. i c.w.u.;
• Dokumenty potwierdzające zakup w materiałów i urządzeń.

Weryfikator, którego celem jest potwierdzenie osiągnięcia określonego standardu energetycznego sprawdza, czy inwestor posiada wszystkie konieczne dokumenty i ocenia je. Może wykonać niezależne obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) dla wykonanego już budynku.

PARTNERZY