Zapraszamy do przeczytania artykułu:

12.1. Przyczyny przegrzewania budynków w okresie lata

Wprowadzane w budynkach mieszkalnych zmiany mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji mogą zwiększyć ryzyko przegrzewania budynków w lecie. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, musimy poprawnie zaprojektować i wykonać budynek energooszczędny. W ciągu kilku upalnych dni w roku, budynki w standardzie NF40 i NF15 mogą mieć problemy z utrzymaniem temperatury w strefie komfortu, gdyż szczelne i dobrze izolowane przegrody zewnętrzne nie będą oddawać ciepła tak szybko, jak jest to konieczne.
Taka sama sytuacja wystąpi również w przypadku  budynków tradycyjnych, w których temperatura wewnętrzna jest w większym stopniu zależna od temperatury zewnętrznej. Budynki NF15 i NF40 będą lepiej chroniły przed przedostawaniem się ciepła do wewnątrz, dzięki bardzo dobrze zaizolowanym przegrodom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że efekt ten działa i w drugą stronę, dlatego projektując  budynki  należy  przewidzieć  rozwiązania,  które po pierwsze ograniczą ilość zysków ciepła w okresie lata, po drugie pozwolą na ich szybkie usunięcie.
Wyróżniamy cztery główne przyczyny przegrzewania się budynków w okresie letnim:
•      Brak elementów zacieniających,
•      Niewłaściwa regulacja i eksploatacja systemu wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania,
•      Brak otwieranych okien lub otworów wentylacyjnych umożliwiających wykorzystanie przewietrzania nocnego,
•      Zbyt duża masa akumulacyjna wyeksponowana na działanie promieniowania słonecznego.

PARTNERZY