Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6 Mostki cieplne

 

Mostki cieplne to takie miejsca w przegrodach, przez które ucieka dużo więcej ciepła niż przez jej regularną część. Projektowanie i budowa budynków energooszczędnych musi uwzględniać prawidłowe rozwiązanie mostków cieplnych tak, aby zminimalizować skutki ich powstawania – nadmierne straty ciepła przez przenikanie, czy rozwój pleśni. Ponadto, jeżeli nie wyeliminujemy ich z konstrukcji budynku, może on nie osiągnąć wymaganych standardów budynków NF15 i NF40. 

PARTNERZY