Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.1 Rodzaje mostków cieplnych

Możemy wyróżnić dwa rodzaje mostków cieplnych. Pierwsze z nich, geometryczne, występujące tam, gdzie powierzchnia przegrody od strony zewnętrznej jest różna od powierzchni przegrody od strony wewnętrznej, czyli m.in. naroża budynku. Drugi  rodzaj  to  mostki  konstrukcyjne,  powstające w miejscach pocienienia lub przerwania warstwy izolacji oraz niejednorodności konstrukcji przegrody. Projektując budynki energooszczędne musimy bezwzględnie  wyeliminować  powstawanie  tego typu mostków cieplnych. Istnieją także mostki geometryczno-konstrukcyjne. Powstają one tam, gdzie występują jednocześnie obydwa rodzaje mostków cieplnych, np. połączenie ściany szczytowej z dachem.
Mostki  cieplne dzielimy również ze względu na ich charakter. Liniowe, o jednakowym przekroju poprzecznym w jednym kierunku, powstają na przykład wokół okien i drzwi. Punktowe zajmują niewielki obszar, bez jednakowego przekroju poprzecznego, występują  najczęściej w miejscach przebicia izolacji termicznej mechanicznymi łącznikami o wyższej przewodności cieplnej niż materiał izolacyjny.

Tabela 6.1 Podstawowe rodzaje mostków cieplnych

Rysunek 6.1 Przykład mostka cieplnego konstrukcyjnego spowodowanego przez płytę balkonową. Konstrukcja detalu i przebieg izoterm wartość, Ψe = 0,60 W/(mK), źródło: KOBRA

PARTNERZY