Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.3 Skutki istnienia mostków cieplnych

Bez wątpienia istnienie mostków cieplnych jest zjawiskiem negatywnym, prowadzącym przede wszystkim do:

•   Zwiększonych strat ciepła przez przenikanie.
Przez mostki cieplne, w porównaniu do pozostałej części przegrody zewnętrznej, ucieka znacznie więcej ciepła. Mimo małej powierzchni, ich występowanie znacząco zwiększa zapotrzebowanie budynku na energię na ogrzewanie.

•   Obniżenia  temperatury  powierzchni  przegrody od strony wewnętrznej.
Przegrody zewnętrzne, w których występują mostki termiczne, będą znacznie szybciej się wychładzać.
Ma to negatywny wpływ na komfort cieplny panujący wewnątrz budynku, zwłaszcza w okresie zimowym,
spowodowany odczuwalną różnicą między temperaturą panującą w pomieszczeniach, a chłodniejszą powierzchnią wewnętrzną przegród zewnętrznych. Znacznie obniża to komfort cieplny, panujący w pomieszczeniu.

•   Zwiększonego ryzyka rozwoju pleśni.
Kolejnym negatywnym skutkiem wywołanym przez występowanie mostków cieplnych, związanym z wychładzaniem się przegród zewnętrznych jest ryzyko rozwoju pleśni. Jeśli temperatura powierzchni wewnętrznej przegrody będzie odpowiednio niska, to w warunkach panujących wewnątrz budynku (wysoka wilgotność i temperatura) może dojść do skraplania się pary wodnej na jej powierzchni. Takie warunki sprzyjają rozwojowi grzyba lub pleśni. Oprócz nieestetycznego wyglądu mogą szkodliwie działać na zdrowie mieszkańców – m.in. powodować alergie, choroby układu oddechowego.

PARTNERZY