Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.5 Sposoby unikania mostków cieplnych w budynkach

Budując dom energooszczędny musimy pamiętać, że problem mostków cieplnych należy rozwiązać już na etapie projektowania. Stosując się do kilku podstawowych reguł, możemy w dużej mierze ograniczyć ich powstawanie:
•    Warstwa izolacji powinna tworzyć ciągłą i nieprzerwaną otulinę ogrzewanej części budynku,
•    Powinniśmy unikać przerw, pocienień i przebić warstwy izolacji,
•    Jeśli nie możemy uniknąć przebicia warstwy izolacji, materiał przebijający w obszarze warststwy izolacji powinien charakteryzować się jak najmniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, W/(mK),
•    Połączenia izolacji termicznej przegród powinny być ciągłe i nieprzerwane (warstwa izolacji dachu i ściany zewnętrznej powinna łączyć się na całej długości),
•    Projektując budynek energooszczędny powinniśmy unikać ostrych krawędzi, które są trudne do zaizolowania.

Na polskim rynku dostępne są różne materiały pozwalające ograniczyć występowanie mostków cieplnych.

Tabela 6.3 pokazuje przykładowe rozwiązania dla poszczególnych detali konstrukcyjnych.

PARTNERZY