Zapraszamy do przeczytania artykułu:

14. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zależy w znacznym stopniu od wybranego źródła energii. W celu osiągnięcia jak największego obniżenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska należy wykorzystywać w budynkach energie odnawialną. Może ona służyć do ogrzewania, przygotowania c.w.u. oraz produkcji energii elektrycznej, a zakres dostępnych technologii jest bardzo szeroki. W budynkach   energooszczędnych   możemy   korzystać z następujących rodzajów energii:
•      Energia promieniowania słonecznego – systemy pasywne oraz systemy aktywne (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).
•      Ciepło zmagazynowane w gruncie – gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła.
•      Energia wiatru – małe elektrownie wiatrowe.
•      Energia biomasy – kotły na biomasę, kominki.
Wykorzystanie źródeł odnawialnych powinno być poddane każdorazowo analizie ekonomicznej. Nie wszystkie inwestycje korzystne z punktu widzenia środowiska są opłacalne i mają szanse się zwrócić w krótkiej perspektywie czasu. W dużej mierze zależy to od uwarunkowań lokalizacji naszej inwestycji, m.in. rzeźby terenu, średniego nasłonecznienia czy średniej prędkość wiatru na danym terenie.

PARTNERZY