Zapraszamy do przeczytania artykułu:

7.3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Bardzo istotnym elementem, odbijającym się na efektywności energetycznej, a także odpowiednim komforcie wewnętrznym jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wadliwie wykonany może pogarszać szczelność i powodować powstawanie mostków cieplnych. W standardzie NF15 i NF40 montaż stolarki okiennej i drzwiowej musi być prawidłowy: wolny od mostków cieplnych i szczelny powietrznie. Dostosowanie do tych potrzeb odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich systemów montażowych.

Mostek cieplny zostaje wyeliminowany poprzez montaż stolarki w warstwie izolacji, na specjalnie przygotowanych do tego kotwach oraz wykonanie węgarka z izolacji zewnętrznej nachodzącego na ramę  okienną.  Rozwiązanie  takie  jest  wymagane w przypadku standardu NF15. Nie ma natomiast potrzeby
montowania okien w warstwie izolacji w przypadku standardu NF40. Wystarczy, że rama okienna będzie zamontowana na równo z warstwą konstrukcyjną, a izolacja będzie nachodzić na ramę okienną na 3-4 cm tworząc ocieplony węgarek.

Rysunek 7.4 Schemat montażu okien budynkach energooszczędnych a) standard NF15 b) standard NF40

Rysunek 7.5 Przykładowy montaż okna w warstwie izolacji, widoczne taśmy uszczelniające, kotwy kątowe i precyzyjne docięcie izolacji do ramy

Trwale szczelne połączenie może zostać zapewnione poprzez system trójwarstwowy, w którym pierwszym  etapem  jest  przyklejenie  od  zewnętrznej strony taśmy paroprzepuszczalnej, wiatroi wodoszczelnej, chroniącej przed wpływem czynników atmosferycznych. Następnie, w warstwie środkowej, izolujemy pianką montażową łącząc termicznie okno z izolacją. Ostatnią warstwą jest folia polietylenowa łącząca szczelnie ramę z otworem okiennym i przykryta tynkiem na siatce podtynkowej. Alternatywą dla folii polietylenowej może być taśma klejąca butylowo-kauczukowa z powłoką zewnętrzną z włókniny, do której łatwo przylega tynk.

PARTNERZY