Zapraszamy do przeczytania artykułu:

7.4 Wymagania stawiane oknom w budynkach NF40 i NF15

Okna i drzwi stosowane w standardzie NF15 i NF40 muszą spełniać poszczególne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, przepuszczalności energii promieniowania cieplnego jak i szczelności powietrznej. Podstawowy parametr, który musimy sprawdzić to maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uw, który dla standardu:
•    NF15 jednorodzinnego w I, II i III strefie klimatycznej wynosi 0,80 W/(m2K),
•    NF15 jednorodzinnego w IV i V strefie klimatycznej wynosi 0,70 W/(m2K),
•    NF40 jednorodzinnego w I, II i III strefie klimatycznej wynosi 1,00 W/(m2K),
•    NF40 jednorodzinnego w IV i V strefie klimatycznej wynosi 0,80 W/(m2K),
•    NF15 wielorodzinnego wynosi 0,80 W/(m2K),
•    NF40 wielorodzinnego w I, II i III strefie klimatycznej wynosi 1,30 W/(m2K),
•    NF40 wielorodzinnego w IV i V strefie klimatycznej wynosi 1,00 W/(m2K).

Wymagane współczynniki przenikania ciepła należy osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich ram okiennych, szyb i ramek dystansowych. W poniższych tabelach podano ich parametry pozwalające na spełnienie wymagań Uw =0,80 W/(m2K) dla różnych powierzchni okien.

Z uwagi na zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej  z  odzyskiem  ciepła,  okna  dodatkowo nie mogą być wyposażone w nawiewniki, a połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Montaż należy wykonać w  taki  sposób,  aby  zminimalizować  mostki  cieplne na połączeniu ościeżnica-ościeże. Należy stosować „ciepły montaż okien”, czyli w warstwie izolacji w przypadku standardu NF15. Zastosowany rodzaj szyb powinien charakteryzować się możliwie wysokim współczynnikiem przepuszczalności energii promieniowania słonecznego. W przypadku szyb podwójnych powinien on wynosić g ≥ 0,60, a dla szyb potrójnych g ≥ 0,50. Okna skierowane na kierunki od wschodniego przez południowy do zachodniego i wszystkie okna dachowe muszą być wyposażone w elementy zacieniające. Nie powinny one jednak ograniczać  dostępu promieniowania  słonecznego w okresie zimowym.
Podstawowym kryterium wyboru ram w budynkach energooszczędnych będzie spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej. Dodatkowym aspektem może być przeciwstawienie sobie ich wzajemnych wad i zalet:
•    Ramy z PCV – stosunkowo tanie, dobrze izolujące ciepło, łatwe w pielęgnacji, jednak są wrażliwe na wady montażu i odkształcalne.
•    Ramy  drewniane  –  estetyczne  w  wyglądzie, trwałe, dobrze izolujące ciepło, nie wydzielają trujących oparów w trakcie pożaru, jednak wymagają konserwacji i są wrażliwe na dużą wilgotność.
•    Ramy  aluminiowe  –  sztywne  i  wytrzymałe, trwałe,  minimalistycznej  architektury,  łatwe w pielęgnacji, jednak kiepsko izolują ciepło.

Niezależnie od wybranego rozwiązania, należy wybierać okna o jak najmniejszym stosunku udziału ramy w powierzchni okna, gdyż jest ona elementem o najmniejszej izolacyjności cieplnej.

Tabela 7.1 Zależność współczynnika Uw okien od ich wymiarów

Tabela 7.2 Wymagane parametry techniczne dla okien lub drzwi balkonowych o współczynniku Uw ≤ 0,80W/(m2K)

Rysunek 7.6 Udział powierzchni ramy w całkowitej powierzchni okna w zależności od wymiarów okien i podziałów

PARTNERZY