Zapraszamy do przeczytania artykułu:

17.2. Dom pasywny w Słomczynie

W Słomczynie, na południe od Warszawy, powstał dom pasywny o konstrukcji szkieletowej.


17.2.1.  Rozwiązania konstrukcyjne

Dzięki wykorzystaniu konstrukcji szkieletowej, budowa domu trwała zaledwie 10 miesięcy. Zastosowane ściany bardzo dobrze chronią nie tylko przed zimnem, ale również przed hałasem. Budynek usytuowany jest w sposób pozwalający na wykorzystanie zysków ciepła od słońca – większe przeszklenia od strony południowej, mniejsze od północnej. Stolarka drzwiowa i okienna ze względu na wymaganą szczelność i izolacyjność cieplną jest bardzo ciężka – drzwi ważą nawet 150 kg. Szyby są potrójne, a przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem szlachetnym.

Taras od strony zachodniej ma konstrukcję niezależną i samonośną posadowioną na słupach. Pozwoliło to na zachowanie ciągłości warstwy izolacji na ścianach zewnętrznych. „Serce” budynku stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wspomagający ogrzewanie i chłodzenie. Współpracuje on z pompą ciepła, ogrzewającą wodę i powietrze nawiewane oraz umożliwiającą odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Zastosowana pompa charakteryzuje się poborem mocy elektrycznej 1500 W, czyli tyle, ile potrzebuje 15 mocniejszych żarówek. Jest to moc wystarczająca do ogrzania całego budynku wraz z podgrzaniem wody. Przy temperaturze zewnętrznej 2-5°C system ogrzewczy nie wykorzystuje żadnych dodatkowych źródeł ciepła, co pozwala na minimalizację zużycia energii. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki wysokiej izolacyjności ścian i szczelności powietrznej. W domu tradycyjnym do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła potrzebne byłoby znacznie więcej powietrza, co nie byłoby opłacalne ani komfortowe. System wentylacji nawiewno-wywiewnej wykorzystuje nawiewniki w pokojach i wywiewniki w kuchni i łazienkach, co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Nie emituje on praktycznie żadnych hałasów i jest słyszalny jedynie przy największej wydajności, która jest rzadko wykorzystywana.

Rysunek 17.8 Elewacja frontowa          

Rysunek 17.9 Elewacja ogrodowa

17.2.2.  Szczelność powietrzna

Niewystarczająca szczelność budynku (trudna do zachowania w systemie konstrukcji szkieletowej) uniemożliwiła uzyskanie certyfikatu pasywności, jednak właściciele są w trakcie usuwania nieprawidłowości i zamierzają starać się o niego w przyszłości. Jest to bowiem jedyny problem na drodze do spełnienia wymagań standardu pasywnego odpowiadającemu standardowi NF15. Jedną z przyczyn powstania nieszczelności okazały się na przykład nieuszczelnione gniazdka, puszki instalacji elektrycznej, przez które w niekontrolowany sposób przedostaje się powietrze z zewnątrz.

17.2.3.  Koszty budowy i eksploatacji

Budowa   wykończonego,   ale   niewyposażonego w instalacje domu kosztowała 340 tys. zł w 2010 roku. Na instalacji c.o. zaoszczędzono 30 tys. zł, gdyż większość grzejników i ogrzewanie podłogowe okazały się niepotrzebne. Co więcej, różnica między budową domu energooszczędnego (odpowiadającego standardowi NF40) i pasywnego (odpowiadającego standardowi NF15) wyniosła jedynie 50 tys. zł. Przy założeniu maksymalnego zużycia 15 kWh/m2  w ciągu roku, koszt ogrzewania to zaledwie 720 zł, czyli około ośmiokrotnie mniejszy niż dla budynku standardowego.

PARTNERZY