Zapraszamy do przeczytania artykułu:

17.5. Pierwszy pasywny kościół w Nowym Targu

Kościół w Nowym Targu jest pierwszym tego typu obiektem w Europie, wykonanym w technologii budownictwa pasywnego. Przez swoją formę stanowi odniesienie do poszanowania naturalnych zasobów Ziemi i mimo nowoczesnych technologii idealnie komponuje się z otoczeniem. Ma on powierzchnię 1740 m2 i mieści około 500 wiernych.

Rysunek 17.12 Kościół pasywny w Nowym Targu, widok od frontu i strony południowej, źródło: www.architekturapasywna.pl


17.5.1.  Rozwiązania konstrukcyjne

Podczas budowy kościoła zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym oraz najwyższej jakości materiały budowlane. Kształtując bryłę budynku skupiono się na tym, aby ograniczyć straty ciepła oraz zapewnić jednocześnie zyski od słońca, pamiętając o możliwości przegrzewania się w lecie. Wszystkie przegrody zaprojektowane zostały na poziomie współczynnika przenikania ciepła 0,10 W/(m2K), a okna 0,80 W/(m2K), czyli na poziomie standardu NF15. Ogrzewanie opiera się na niskotemperaturowym ogrzewaniu podłogowym z pompą ciepła zasilaną ze studni głębinowych. Sprawność odzysku ciepła w wentylacji nawiewno-wywiewnej jest na poziomie 86%.


17.5.2.  charakterystyka energetyczna

Zużycie  energii  użytkowej  na  cele  ogrzewania i wentylacji wynoszące 15 kWh/m2 na rok oznacza oszczędność prawie o 90%. Kościół jest z tego względu wizytówką regionu i bardzo dobrym przykładem energooszczędnego budownictwa sakralnego.

17.5.3.  Koszty budowy i eksploatacji

Koszty eksploatacji w przypadku tradycyjnych kościołów stanowią największy problem, gdyż za ogrzewanie trzeba zapłacić ok. 7,5 tys. zł miesięcznie. Koszt ogrzewania kościoła pasywnego wraz z energią elektryczną za okres półroczny od października do marca, w trakcie zimowych mrozów, wyniósł zaledwie 4,5 tys. zł. Oszczędność w całym półrocznym okresie wynosiła ponad 40 tys. zł.

Rysunek 17.13 Szkoła pasywna w Budzowie, widok z zewnątrz, źródło: Urząd Gminy Stoszowice

PARTNERZY