Zapraszamy do przeczytania artykułu:

17.6. Pierwsza pasywna szkoła w Budzowie

Szkoła w Budzowie to pierwsza placówka edukacyjna w Polsce wykonana w standardzie pasywnym. Przez ponad rok udało się zbudować jednopiętrowy budynek o powierzchni około 800m2.

17.6.1.  Rozwiązania konstrukcyjne

Uzyskanie standardu pasywnego było możliwe dzięki m.in. prawidłowemu usytuowaniu budynku oraz prostej i zwartej bryle. Ocieplenie ścian srebrnoszarym styropianem z dodatkiem grafitu, wysokiej klasy okna oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła to kolejne czynniki wpływające na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Panele fotowoltaiczne produkują energię elektryczną wykorzystywaną na
potrzeby budynku. Łamacze światła mają za zadanie zacienienie okien w okresie lata (chociaż w przypadku tej inwestycji nie do końca się sprawdziły, ze względu na zamontowanie ich na elewacji innej niż południowa).

17.6.2.  Charakterystyka energetyczna

Szkoła dzięki wysokiemu standardowi potrzebuje nawet mniej energii do ogrzewania niż budynek pasywny, posiada również 3-krotnie lepszą szczelność od budynku pasywnego. Tak wysoki standard energetyczny sprawia, że zaledwie 71 kWh/(m2rok) (maksymalna wartość dla budynku pasywnego to 120 kWh/(m2rok)) energii pierwotnej w ciągu roku wystarcza na ogrzanie budynku, przygotowanie c.w.u., pracę wszystkich urządzeń elektrycznych i oświetlenie.

Rysunek 17.14 Szkoła pasywna w Budzowie, widok wewnątrz, źródło: Urząd Gminy Stoszowice

17.6.3.  Koszty budowy i eksploatacji

Koszty inwestycji wyniósł prawie 3,4 mln zł i przewyższył koszt budowy szkoły w tradycyjnym standardzie o około 26%. Przy założeniu 1000 zł rocznych kosztów ogrzewania budynku, podczas gdy ogrzanie wersji tradycyjnej pochłonęłoby około 40 tys. zł, zwrot dodatkowych nakładów powinien nastąpić po 17 – 18 latach. W przypadku wzrostu cen energii czas zwrotu nakładów powinien się skrócić.

Tabela 17.1 Podstawowe parametry szkoły w Budzowie w wariancie pasywnym i tradycyjnym

17.6.4.  Błędy wykonawcze i projektowe

Szkoła w Budzowie jest jednocześnie przykładem na to, jak źle zaprojektowany budynek pasywny może zamiast zalet posiadać wiele wad. Podstawowymi błędami, które popełniono, było zastosowanie złych elementów zacieniających oraz złej regulacji systemu wentylacji. Doprowadziło to do przegrzewania się budynku w okresie lata i pogorszenia się jakości powietrza wewnętrznego. Zastosowany system wentylacji mechanicznej ma za małą wydajność i jest źle regulowany, co prowadzi do wzrostu wilgotności względnej oraz stężenia zanieczyszczeń w klasach. Brak otwieranych okien i możliwości przewietrzania w okresie letnim jest koleją przyczyną przegrzewania się budynku. Projektując budynki energooszczędne trzeba zwrócić szczególną uwagę na aspekt zapewnienia komfortu cieplnego w okresie lata i dostosowanie wydajności wentylacji do potrzeb użytkowników.

PARTNERZY