Zapraszamy do przeczytania artykułu:

10.2. Czym ogrzać budynek energooszczędny?

 

Dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła przez przenikanie i wentylację, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w budynkach energooszczędnych wynosi dla budynku NF40 około 30 W/m2, a dla budynku NF15 ok. 20 W/m2. Oznacza to, że w budynku jednorodzinnym  o  powierzchni  użytkowej  150m2 do  ogrzewania  wystarczające  będzie  źródło  ciepła o mocy 4,5 kW w standardzie NF40 oraz 3,0 kW w standardzie NF15.
Biorąc pod uwagę koszty wykonania i eksploatacji, zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego, współpracującego z ogrzewaniem wodnym grzejnikowym lub podłogowym wydaje się być najlepszym sposobem wytwarzania ciepła w warunkach polskich. Dodatkowo powinniśmy zastosować kocioł kondensacyjny  z  jak  najmniejszą  mocą  minimalną i dużym zakresem skali.
Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia do działki sieci gazowej, źródłem ciepła może być kocioł na biomasę lub pompa ciepła, pobierająca ciepło z gruntu. Zastosowanie kotła na biomasę może rodzić problemy z szczelnością powietrzną, a inwestycja w pompę ciepła jest bardzo kosztowna.
Jednym z typów kotłów na biomasę są kotły na pellet, czyli rodzaj biomasy, powstający z odpadów drzewnych, sprasowanych pod bardzo wysokim ciśnieniem, dzięki czemu z niewielkiej objętości uzyskujemy stosunkowo dużą ilość energii. Dodatkowym plusem jest mały rozmiar granulatu, umożliwiający łatwe dozowanie z wykorzystaniem automatycznych  podajników.  Niestety  kotły  na  pellety z podajnikami mogą być kosztowną inwestycją. Musimy także uważać na zróżnicowaną jakość paliwa – złej jakości pellet może prowadzić do zawyżonego zużycia paliwa, zapychania się palnika i pozostawiania dużej ilości popiołu. Niemniej jednak używanie pelletu jest dobrą alternatywą dla węgla, gdyż poza tańszym ogrzewaniem i wygodną obsługą kotła, jest rozwiązaniem ekologicznym.
Alternatywnie w budynku energooszczędnym źródłem ciepła może być kominek. Kominki muszą mieć zamkniętą komorę spalania i niezależne, izolowane termicznie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz. W przypadku kominków z płaszczem wodnym niezbędne jest zabezpieczenie układu otwartym naczyniem zbiorczym.

Rysunek 10.1 Porównanie sprawności kotła tradycyjnego i kondensacyjnego. Przekroczenie wartości 100% wynika ze sposobu liczenia sprawności kotłów

PARTNERZY