Zapraszamy do przeczytania artykułu:

10.3. Przykładowe rozwiązania źródeł ciepła w budynkach energooszczędnych

W nawiązaniu do programu dopłat NFOŚiGW do budowy  domów  energooszczędnych,  miesięcznik „Murator” zorganizował Konkurs na Energooszczędny Dom Dostępny. Zadaniem architektów było zaprojektowanie jednorodzinnego budynku mieszkalnego dla czteroosobowej rodziny, w standardzie NF40 lub NF15 o powierzchni około 150 m2, którego koszt budowy nie przekroczy 500 tys. zł (netto). Na konkurs wpłynęło 27 projektów – 11 w standardzie NF15 i 16 w standardzie NF40. Analiza zgłoszonych projektów pozwoliła na określenie, jakie rozwiązania w zakresie instalacji c.o. cieszyły się największą popularnością.
Najczęstszym rozwiązaniem występującym w projektach było zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego współpracującego z ogrzewaniem wodnym grzejnikowym lub podłogowym. Z punktu widzenia eksploatacji i regulacji instalacji najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie w całym budynku ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego i nie łączenie  obu  systemów  w  jednej  instalacji.  Proste z pozoru zagadnienie instalacyjne jest w praktyce bardzo często źle wykonywane.
Osiągniecie standardu NF15 stwarza nowe możliwości w zakresie systemu c.o., co dało się zauważyć w projektach konkursowych. Część budynków jest ogrzewana powietrznie, a grzejniki wspomagają tylko ten system i pojawiają się w łazienkach lub okolicy dużych przeszkleń. Ogrzewanie powietrzne w budynkach NF15 pracuje na strumieniach powietrza wynikających z warunków higienicznych. W projektach konkursowych źródłem ciepła były również urządzenia kompaktowe pracujące z wykorzystaniem małego kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła, przewidziane specjalnie do budynków o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania. Redukcja zużycia energii spowodowała, że w niektórych budynkach źródłem ciepła jest wykorzystywana bezpośrednio energia elektryczna. Takie rozwiązanie ma główną zaletę w postaci małych kosztów inwestycyjnych. Wadą są wysokie koszty energii, co jest szczególnie odczuwalne w przypadku przygotowania c.w.u. Co więcej w warunkach polskich energia elektryczna produkowana jest od początku do końca z węgla, czyli jest mało przyjazna dla środowiska naturalnego. Wyjątkiem  jest  energia  wytwarzana z ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, kogeneracji lub innych źródeł wykorzystujących energię odnawialną.

Tabela 10.4 Zestawienie podstawowych informacji o instalacjach c.o. w projektach konkursowych

Jako źródło ciepła w budynku energooszczędnym możemy wykorzystywać odnawialne źródła energii, zapewniające najniższe koszty eksploatacyjne, lecz wymagające większych kosztów inwestycji. Rozwiązania takie zostały opisane w rozdziale 14 „Wykorzystanie energii odnawialnych”.

Tabela 10.5 Emisja CO2 dla różnych systemów ogrzewania

PARTNERZY