Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9.2. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Głównym elementem instalacji wentylacyjnej budynku niskoenergetycznego jest nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Dostępne na rynku centrale pozwalają na odzyskanie z usuwanego powietrza od 65 do 95% ciepła. Zapewniają jednocześnie szczelne oddzielenie strumienia powietrza usuwanego od nawiewanego, zużywają niewiele energii elektrycznej i charakteryzują się cichą pracą. Centrale stosowane w budynkach energooszczędnych powinny charakteryzować się sprawnością odzysku ciepła η≥70%. Pozostałe parametry techniczne, takie jak wymagany spręż dyspozycyjny oraz wydatek, określa się na podstawie punktu pracy instalacji. Wymagany strumień powietrza wentylacyjnego wyznacza się według normy PN B 03430: 1983 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności publicznej – Wymagania”. Całkowitą stratę ciśnienia oblicza się na podstawie projektu instalacji wentylacyjnej z uwzględnieniem strat w gruntowym wymienniku ciepła. Ze względu na ewentualne nieszczelności układu oraz niedokładność oszacowania strat ciśnienia zaleca się podwyższenie obu wielkości przeciętnie o 5 do 10%. Uzyskany punkt pracy nanosi się na wykres charakterystyk pracy wymiennika, co pozwala na wyznaczenie wymaganej prędkości obrotowej wentylatorów i zapotrzebowania na moc elektryczną.
Oprócz zapewnienia odpowiedniego strumienia powietrza wentylacyjnego i sprężu, centrala wentylacyjna powinna posiadać możliwość okresowego zmniejszania i zwiększania wydatku oraz obejście wymiennika ciepła w okresie lata. Zalecany zakres regulacji to 60/100/150% projektowanego strumienia powietrza wentylacyjnego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03430: 1983, wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę. Przez maksymalnie 8 godzin na dobę minimalne strumienie powietrza wywiewanego mogą być zredukowane do 60%. Wpływa to korzystnie na zmniejszenie strat ciepła na wentylację, nie prowadzi do nadmiernego spadku wilgotności w pomieszczeniach i nie pogarsza jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Czy wiesz, że?
Wybrana centrala wentylacyjna będzie służyła ci nawet przez kilkadziesiąt lat. Dokonując  wyboru,  pamiętaj  o  uwzględnieniu nie tylko kosztów zakupu, ale i dostępności serwisu, części zamiennych, czy też kosztach wymiany filtrów. Uwzględnij gwarancję udzielaną przez producenta oraz doświadczenia innych użytkowników.

PARTNERZY