Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9.3. Gruntowy wymiennik ciepła

Jednym z elementów systemu wentylacji budynku energooszczędnego może być gruntowy wymiennik ciepła. Wykorzystuje on zakumulowane w gruncie ciepło do podgrzania w zimie powietrza zewnętrznego do temperatury około 0°C. Latem przepływające przez gruntowy wymiennik ciepła powietrze jest chłodzone o 10 do 15 K, co daje efekt zbliżony do instalacji klimatyzacyjnej. W najprostszym wykonaniu rolę wymiennika pełni rura z tworzywa sztucznego o średnicy 150÷200 mm, długości 30÷50 m, ułożona na głębokości 1,5÷2 m pod powierzchnią gruntu.
Zastosowanie GWC nie tylko zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło, ale jest również bardzo istotne dla  prawidłowego  działania  instalacji  wentylacyjnej. Głównym elementem systemu wentylacji jest centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Efektywność jej pracy zależy w znacznym stopniu od temperatury powietrza zewnętrznego. Jeżeli spadnie ona poniżej –3°C, może dojść do zamarzania skroplin na powierzchni wymiennika ciepła, a w konsekwencji do jego zniszczenia. Aby temu zapobiec, centrale wentylacyjne wyposaża się w układy antyoblodzeniowe. Do najczęściej wykorzystywanych rozwiązań   należy   zaliczyć   nagrzewnice   wstępne i cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu. Oba systemy są niekorzystne z punktu widzenia efektywności pracy instalacji wentylacyjnej. Pierwszy z nich wpływa na zwiększenie zużycia energii (najczęściej elektrycznej), co znaczenie podnosi koszty eksploatacji centrali wentylacyjnej. Drugi natomiast powoduje, że przez pewien czas (z uwagi na działanie tylko wentylatora wywiewu) w domu panuje podciśnienie. Zgodnie z zleceniami normy PN-B-03430: 1983, jest to niedopuszczalne w budynkach posiadających paleniska z otwartą komorą spalania, takie jak kotły grzewcze, piece lub kominki. Wystąpienie podciśnienia może doprowadzić bowiem do zassania produktów spalania do wnętrza budynku.
Rozwiązaniem, które nie ma tych wad i zabezpiecza centralę wentylacyjną przed szronieniem, są gruntowe wymienniki ciepła lub indywidualny dobór spawności centrali wentylacyjnej.

Rysunek 9.3 Zasada działania GWC: wstępne podgrzewanie zimą i chłodzenie latem

PARTNERZY