Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9.6. Rozwiązania systemu wentylacji w budynkach wielorodzinnych

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła można zrealizować w różny sposób. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stosuje się najczęściej system indywidualny – każdy dom jest wyposażony w swoją własną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. W budynkach wielorodzinnych mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną można wykonać w następujący sposób:

System indywidualny
•      każde mieszkanie posiada własną centralę wentylacyjną.

System centralny
•      za obróbkę powietrza odpowiada jedna centrala wentylacyjna, powietrze rozdzielane jest do mieszkań, regulacja indywidualna odbywa się za pomocą przepustnic,
•      za obróbkę powietrza odpowiada jedna centrala wentylacyjna, tylko centralna regulacja wydajności centrali,
•      centralny wymiennik ciepła, wydajność wentylacji regulowana indywidualnie za pomocą wentylatorów w mieszkaniach pokrywających straty ciśnienia w całej instalacji,
•      za obróbkę powietrza odpowiada jedna centrala wentylacyjna, indywidualna regulacja za pomocą wentylatorów mieszkaniowych pokrywających straty ciśnienia w instalacji mieszkaniowej.

Rysunek 9.5 Centralny system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Widoczne po lewej: tłumiki oraz przepustnice regulacji indywidualnej, po prawej: centrala wentylacyjna

Rysunek 9.6 Indywidualny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Widoczne po lewej: rekuperator z przyłączeniami po prawej: system kanałów z tłumikami

Doświadczenia z istniejących wielorodzinnych budynków energooszczędnych wskazują, że dużo lepiej sprawdza się zastosowanie systemu indywidualnego – każde mieszkanie posiada własną centralę wentylacyjną. Rozwiązanie takie umożliwia niezależną pracę poszczególnych urządzeń, a także dostosowanie trybu oraz wydajności wentylacji do oczekiwań mieszkańców.

PARTNERZY