Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9.7. Praca w trybie letnim

Praca centrali w trybie letnim musi chronić budynek przed przegrzewaniem. Największym błędem jest  stosowanie  cały  czas  odzysku  ciepła,  również w okresie lata w sytuacji, gdy temperatura powietrza wewnątrz jest większa od temperatury na zewnątrz. Powietrze nawiewane ogrzewa się i nie można wychłodzić budynku. Aby temu zapobiec centrala musi być wyposażona w bypass lub wkład letni. Najlepszym rozwiązaniem jest automatyka sterując pozwalająca na zwiększanie wydajności wentylacji w okresach, gdy powietrze zewnętrzne można wykorzystać do jego ochłodzenia. Inna możliwość to wykorzystanie przewietrzania nocnego do ochłodzenia budynku lub gruntowego wymiennika ciepła do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego.

Czy wiesz, że?
Czerpnie systemów wentylacji mechanicznej powinny być umiejscowione w zacienionych miejscach, aby podczas lata powietrze dodatkowo się nie nagrzewało.

Proponowany schemat pracy centrali wentylacyjnej  nawiewno-wywiewnej  z  odzyskiem  ciepła w okresie lata zapobiegający przegrzewaniu budynku:
•      W przypadku, gdy temperatura powietrza usuwanego z budynku przed centralą jest wyższa od 22°C i jednocześnie wyższa od temperatury powietrza zewnętrznego, sprawność odzysku ciepła wynosi 0% (powietrze nawiewane do budynku płynie przez bypass), a strumień objętościowy powietrza nawiewanego i usuwanego z budynku zostaje zwiększony o 150%.
•      W pozostałych przypadkach (temperatura powietrza zewnętrznego wyższa od temperatury powietrza usuwanego) system wentylacji mechanicznej   nawiewno-wywiewnej działa z odzyskiem ciepła, a wielkość strumienia powietrza nawiewanego i usuwanego jest zmniejszona do 60%.

PARTNERZY