Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Okiem eksperta - Jak uniknąć kłopotów z wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

 

Iwona Stachurska, ekspert firmy Rekuperatory.pl

Aby uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, zadbać należy o dwie najważniejsze sprawy. Pierwszą z nich jest niewątpliwie dobrze wykonany, oparty na rzetelnych wyliczeniach, projekt systemu. Drugą – znalezienie takiej firmy instalacyjnej, która zapewni zgodne z projektem wykonawstwo.  Najczęściej  gwarancję taką daje wykonanie i projektu, i usługi w jednej firmie, która weźmie odpowiedzialność za całościowe funkcjonowanie instalacji i da na to długą gwarancję.
Do  działu  serwisu  Rekuperatory.pl  często trafiają inwestorzy, którzy, mimo że zakupili prawidłowo wykonany projekt rekuperacji, mają wątpliwości, czy wybrany przez nich instalator wykonał system zgodnie z projektem. Często, by zaoszczędzić i wykazać się przed inwestorem niższą ceną, instalatorzy zmieniają wytyczne. Do najczęściej stosowanych przez nich zabiegów należą:
•  Zastosowanie  tańszego  rekuperatora o gorszych parametrach technicznych  niż  zaprojektowano:  rekuperatora o mniejszej wydajności, mniejszym sprężu, z innymi wentylatorami, o większym zużyciu prądu – to może postawić pod znakiem zapytania sens działania całego systemu, zarówno generowanych dzięki rekuperatorowi oszczędności, jak i wytworzenia w domu komfortu powietrznego,
• Zastosowanie mniejszych lub większych średnic przekrojów kanałów, zamiast określonych w projekcie, co powodować może nie tylko niepotrzebne straty temperaturowe na instalacji (przy zbyt wolnym przepływie powietrza), ale i problemy z regulacją systemu,
Całkowity brak lub oszczędność na izolacji kanałów: kanały metalowe powinny   być   izolowane   również   wtedy, gdy ich trasa przebiega w strefach izolowanych: dla instalatora rezygnacja z izolacji oznacza znaczne oszczędności, dla inwestora stawia pod znakiem zapytania sensowność   montażu   całego   systemu; ma to duże znaczenie dla każdego domu, a szczególnie duże dla domów energooszczędnych (poniżej 30 EUco i niżej), pasywnych oraz dla obydwu tych domów, które powstają w standardach NF40 i NF15 określonych przez rządowy program dopłat NFOŚiGW,
•  Wykonanie instalacji – zamiast   na   zaprojektowanych w dokumentacji kanałach metalowych lub nowoczesnych  kanałach  z  tworzywa PE, na starego typu miękkich przewodach: nietrwałych, narażonych na duże ryzyko uszkodzenia, nie dających się wyczyścić. Zdarza się często, że instalator stosuje tanie zamienniki tylko w części wykonane z PE, a nawet takie, które nie są nawet przeznaczone do stosowania w wentylacji,
Niedokładne wykonanie całej instalacji, np. brak stabilizacji kanałów lub ich nieszczelne połączenia, co grozić może nawiewaniem drobinek wełny mineralnej do pomieszczeń lub wykraplaniem się wody,
•  Zmiana  trasy  prowadzenia  kanałów w celu zaoszczędzenia na ilości kanałów i kształtek wentylacyjnych, np. kolan, trójników, etc.
• wykonanie mniejszej ilości punktów nawiewnych i wywiewnych niż zostało to zaprojektowane,
•  umieszczenie    punktów    nawiewnych i wywiewnych bliżej drzwi przy zastosowaniu     zupełnie     nieprzeznaczonych do tego elementów nawiewnych, co ma ogromny wpływ na prawidłowy obieg powietrza i prawidłowe zwentylowanie pomieszczeń, pozwala jednak na znaczną oszczędność na materiale,
•  Brak wyregulowania całego systemu po  zakończeniu  montażu:  najczęściej z uwagi na brak dostatecznej wiedzy, brak odpowiedniego sprzętu (np. anemometru z tubą, który pozwala z dużą dokładnością sprawdzić ilości przepływającego powietrza).
•  Brak  wykonania  specjalnych  otworów  rewizyjnych  niezbędnych  do  późniejszego wyczyszczenia instalacji. Powyższe niedociągnięcia zdarzają się na budowach  bardzo  często.  Czym  grożą? Ogólnie  rzecz  ujmując:  upośledzeniem pracy całego systemu.
Dobranie np. urządzenia o mniejszej niż zaprojektowana dla danego domu wydajności oznacza kompletny brak komfortu klimatycznego, gdyż urządzenie mniejsze nie da rady po prostu efektywnie i cicho wentylować domu o określonej wielkości. Może to być szczególnie dotkliwe w sytuacjach, kiedy trzeba szybko przewietrzyć pomieszczenia  na  wyższym  biegu,  np. w  czasie  wizyty  gości,  przy  gotowaniu aromatycznych posiłków czy po kąpieli. Brak ciągłości izolacji na kanałach może powodować  skraplanie  się  w  nich  pary wodnej, zmiana trasy prowadzenia kanałów może mieć znaczny wpływ na ilości dostarczanego powietrza. Brak wyregulowania instalacji zaś stawia pod ogromnym znakiem  zapytania  komfort  klimatyczny w  wentylowanych  pomieszczeniach  lub wręcz niewłaściwe zbilansowanie układu i znaczne obniżenie sprawności systemu. Ten ostatni błąd na szczęście w przeciwieństwie do pozostałych – można szybko naprawić.
Zastosowanie kanałów o innych niż zostały zaprojektowane przekrojach grozi hałasem lub spadkiem temperatury na instalacji (a więc całej sprawności systemu) w miesiącach zimowych, kiedy system powinien mieć największe zyski. Prędkość przepływów powietrza w kanałach powinna być idealnie dobrana: ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Każdy fragment instalacji ma różne dopuszczalne prędkości przepływów powietrza, które należy uwzględnić.
Reasumując: warto mieć pewność, że wykonanie systemu rekuperacji powierzyło się godnej tego firmie instalacyjnej z zapleczem inżynierskim. Opłaca się postawić na doświadczoną ekipę wykonawczą i wybrać taką, co do której będziemy mieć pewność rzetelnego wykonania każdego z punktów projektowych. W przypadku, gdy inwestor porównuje oferty konkurencyjnych firm, warto także dowiedzieć się, co kryje się pod dużo niższą kwotą za usługę, bo pieniądze te mogą się okazać całkowicie wyrzucone w błoto.

PARTNERZY