Zapraszamy do przeczytania artykułu:

8.1 Infiltracja a wentylacja

Wentylacja jest projektowanym, zamierzonym, mniej (grawitacyjna) lub bardziej (mechaniczna) kontrolowanym    systemem    wymiany    powietrza. Z kolei wszelkie nieszczelności powodują infiltrację zewnętrznego powietrza do budynku w sposób całkowicie chaotyczny, niecykliczny i najczęściej gwałtowny, co wiąże się ze spadkiem komfortu wskutek obniżenia temperatury przegrody i wzmożonej prędkości ruchu powietrza.
Nasuwa się zatem pytanie, czy warto całkowicie wyeliminować wszelkie nieszczelności? Wszystko zależy od zastosowanej wentylacji. Optymalnym rozwiązaniem pod względem komfortu i oszczędności energii jest zastosowanie wydajnej wentylacji mechanicznej, która jest w stanie zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza dla każdej osoby w pomieszczeniu, wraz z systemem odzysku ciepła. Wówczas możemy dążyć do możliwie wysokiej szczelności, ograniczając do minimum dopływ powietrza zewnętrznego do budynku spoza rekuperacji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na niższe koszty wstępne, większość budynków posiada wentylację grawitacyjną. Jest ona silnie uzależniona od warunków atmosferycznych i najczęściej samodzielnie nie spełnia norm w zakresie wymiany powietrznej. Wówczas należy uważać na „przeszczelnienie” budynku, ponieważ doprowadziłoby to do nadmiernego gromadzenia dwutlenku węgla i wilgoci oraz niedoboru świeżego powietrza. Nie należy jednak dopuszczać do powstawania dużych nieszczelności.

Rysunek 8.1 Jedna szczelna powłoka powinna otaczać całą ogrzewaną część budynku od strony wewnętrznej

PARTNERZY