Zapraszamy do przeczytania artykułu:

8.2 Infiltracja a eksfiltracja

Infiltracja to zjawisko wnikania powietrzna zewnętrznego przez szczeliny w przegrodach budynku (i na ich połączeniach) do wnętrza pomieszczenia. Analogicznie eksfiltracja to ucieczka powietrza wewnętrznego przez szczeliny na zewnątrz. Na ilość wymienianego powietrza przez nieszczelności ma wpływ: jakość konstrukcji, różnica ciśnień oraz prędkość i kierunek wiatru.
Wpływ wiatru. Wiejący wiatr napierając na przegrodę powoduje powstanie różnicy ciśnień między wnętrzem budynku a otoczeniem, co wywołuje zasysanie powietrza zewnętrznego przez nieszczelności do pomieszczenia (infiltracja) od strony nawietrznej oraz wypychanie powietrza wewnętrznego do otoczenia (eksfiltracja) od strony zawietrznej.
Różnica ciśnień wywołana różnicą temperatur. Przy różnicy temperatur między wnętrzem budynku a otoczeniem powstaje różnica ciśnień. Ciepłe powietrze wewnątrz budynku ma mniejszą gęstość od powietrza zewnętrznego (w czasie zimy), w związku z czym dochodzi do zasysania powietrza zewnętrznego przez szczeliny przegród do budynku (infiltracja). Natomiast ciepłe powietrze wewnętrzne unosi się ku górze i ucieka przez przegrody zewnętrzne.

Rysunek 8.2 Straty ciepła, spowodowane infiltracją zimnego powietrza widoczne na zdjęciu termowizyjnym. Strumień zimnego powietrza przedostający się do budynku na styku belki, dachu i ścianki kolankowej, jest widoczny jako kolor niebieski

PARTNERZY