Zapraszamy do przeczytania artykułu:

13.Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Podejmując działania mające na celu ograniczenie zużycia energii do ogrzewania i przygotowania c.w.u. nie można zapomnieć o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Energia elektryczna wykorzystywana jest głównie przez wyposażenie budynku, oświetlenie, układy pomocnicze w instalacjach oraz windy. Na rynku dostępne są energooszczędne urządzenia wysokiej klasy, które powinny być stosowane w budynkach energooszczędnych NF40 i NF15.
Analizując zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną poszczególnych instalacji w domach energooszczędnych łatwo zauważyć, że wpływ urządzeń elektrycznych może być bardzo duży.

Rysunek 13.1 Zapotrzebowanie na energię pierwotną przykładowego budynku energooszczędnego w standardzie NF15

Dzieje się tak, ponieważ w Polsce energia elektryczna jest produkowana w większości z węgla z niską sprawnością, około 33%. Oznacza to, że na jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej przypadają trzy kilowatogodziny nieodnawialnej energii pierwotnej w postaci węgla. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak systemy fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną w energię elektryczną, może zapewnić dodatkową ilość zielonej energii elektrycznej. Temat ten będzie szczegółowo omówiony w następnym rozdziale.

PARTNERZY