Zapraszamy do przeczytania artykułu:

13.1. Instalacje c.o., c.w.u. i wentylacji

Aby wymiernie zmniejszać zapotrzebowanie na energię elektryczną, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Jednym z nich jest wspominane już we wcześniejszych rozdziałach zastosowanie efektywnych energetycznie instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji. Odpowiednio zaprojektowane, starannie wykonane i wykorzystujące urządzenia o wysokiej sprawności, instalacje mogą charakteryzować się małym zużyciem energii elektrycznej, jeśli zastosujemy się do poniższych zasad.

1.   Korzystamy tylko z wentylatorów prądu stałego.
2.   Przepływ   powietrza   w   systemie   wentylacji musi wiązać się z jak najmniejszymi stratami ciśnienia.
3.  Jeszcze na etapie projektowania wydzielamy osobną (dobrze zaizolowaną i wentylowaną) przestrzeń do suszenia prania – ogranicza ona lub nawet eliminuje użycie suszarek bębnowych.
4.  Obiegi pompowe dla ogrzewania grzejnikowego i podłogowego wykonujemy oddzielnie.
5. Możemy rozważyć zastosowanie wentylacji hybrydowej w przypadku budynków energooszczędnych w standardzie NF40, o ile spełnione zostaną wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię do ogrzewania.
6.  Jeśli to opłacalne w rozważanym przypadku, zapewniamy przyłącze ciepłej wody dla pralek i zmywarek, gdy mogą być zasilane ciepłą wodą.
7.   Szczególną uwagę zwracamy na efektywność energetyczną stosowanych urządzeń, takich jak wentylatory, pompy, napędy pomocnicze czy  układy  regulacji.  Wymagania  odnoszące się do tego punktu zostaną omówione w dalszej części książki.
8.  Pamiętamy, że zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego latem jest możliwe tylko wtedy, gdy poza odpowiednim zaprojektowaniem instalacji wentylacyjnej obniżymy zyski ciepła od słońca oraz wyposażenia.
9.   Korzystamy z chłodzenia wodą gruntową lub z nocnego przewietrzania, zamiast energochłonnego chłodzenia lub klimatyzacji.

Czy wiesz, że?
Obniżając temperaturę powietrza w domu tylko o 1°C, możesz zmniejszyć o około 5% wydatki na ogrzewanie.

PARTNERZY