Zapraszamy do przeczytania artykułu:

13.4. Inteligentny budynek

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

Do systemu można włączyć np. oświetlenie, rolety, instalację wentylacji i ogrzewania, zyskując dzięki temu na dostosowaniu czasu pracy urządzeń do faktycznego zapotrzebowania. Jest to możliwe dzięki   zastosowaniu   sterowników   pozwalających na  zaprogramowanie  bezobsługowego  włączenia i wyłączenia danego urządzenia o określonej porze dnia, tygodnia, roku.

W przypadku oświetlenia można zastosować włączniki zmierzchowe, bądź ruchowe. System inteligentnego sterowania daje również możliwość magazynowania i efektywnego wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Oszczędności wynikające z mieszkania w inteligentnym domu czy mieszkaniu to nawet 25% zaoszczędzonej energii elektrycznej i w zależności od konstrukcji budynku do 20% mniejsze zużycie energii cieplnej. Przykład funkcji i możliwości inteligentnego systemu zarządzania budynkiem przedstawiono na rysunku 13.4.

Rysunek 13.4 Schemat inteligentnego domu

PARTNERZY