Zapraszamy do przeczytania artykułu:

ROZWIĄZANIA

Dom energooszczędny = dom z rekuperacją

Jak uniknąć kłopotów z wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Aby uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, zadbać należy o dwie najważniejsze sprawy. Pierwszą z nich jest niewątpliwie dobrze wykonany, oparty na rzetelnych wyliczeniach, projekt systemu. Drugą – znalezienie takiej firmy instalacyjnej, która zapewni zgodne z projektem wykonawstwo. Najczęściej gwarancję taką daje wykonanie i projektu, i usługi w jednej firmie, która weźmie odpowiedzialność za całościowe funkcjonowanie instalacji i da na to długą gwarancję.

Do działu serwisu Rekuperatory.pl często trafiają inwestorzy, którzy, mimo że zakupili prawidłowo wykonany projekt rekuperacji, mają wątpliwości, że wybrany przez nich instalator, wykonał system zgodnie z projektem. Często, by zaoszczędzić i wykazać się przed inwestorem niższą ceną, instalatorzy zmieniają wytyczne. Do najczęściej stosowanych przez nich zabiegów należą:

- zastosowanie tańszego rekuperatora o gorszych parametrach technicznych niż zaprojektowano: rekuperatora o mniejszej wydajności, mniejszym sprężu, z innymi wentylatorami, o większym zużyciu prądu – to może postawić pod znakiem zapytania sens działania całego systemu: zarówno generowanych dzięki rekuperatorowi oszczędności, jak i wytworzenia w domu komfortu powietrznego,

- zastosowanie, zamiast określonego w projekcie, przekroju kanałów, mniejszych lub większych ich średnic, co powodować może nie tylko niepotrzebne straty temperaturowe na instalacji (przy zbyt wolnym przepływie powietrza), ale i  problemy z regulacją systemu,

- całkowity brak lub oszczędność na izolacji kanałów: kanały metalowe powinny być izolowane również wtedy, gdy ich trasa przebiega w strefach izolowanych: dla instalatora rezygnacja z izolacji oznacza znaczne oszczędności, dla inwestora stawia pod znakiem zapytania sensowność montażu całego systemu; ma to szczególnie duże znaczenie dla domów energooszczędnych (poniżej 30 EUco i niżej), pasywnych oraz dla obydwu tych domów, które powstają w standardach NF40 i NF15 określonych przez rządowy program dopłat NFOŚiGW,

- wykonanie instalacji – zamiast na zaprojektowanych w dokumentacji kanałach metalowych lub nowoczesnych kanałach z tworzywa PE, na starego typu miękkich przewodach: nietrwałych, narażonych na duże ryzyko uszkodzenia, nie dających się wyczyścić; zdarza się często, że instalator stosuje tanie zamienniki tylko w części wykonane z PE, a nawet takie, które nie są nawet przeznaczone do stosowania w wentylacji,

- niedokładne wykonanie całej instalacji, np. brak stabilizacji kanałów lub ich nieszczelne połączenia, co grozić może nawiewaniem drobinek wełny mineralnej do pomieszczeń lub wykraplaniem się wody,

- zmiana trasy prowadzenia kanałów w celu zaoszczędzenia na ilości kanałów i kształtek wentylacyjnych, np. kolan, trójników, etc.

- wykonanie mniejszej ilości punktów nawiewnych i wywiewnych niż zostało to zaprojektowane,

- umieszczenie punktów nawiewnych i wywiewnych bliżej drzwi przy zastosowaniu zupełnie nieprzeznaczonych do tego elementów nawiewnych, co ma ogromny wpływ na prawidłowy obieg powietrza i prawidłowe zwentylowanie pomieszczeń, pozwala jednak na znaczną oszczędność na materiale,

- brak wyregulowania całego systemu po zakończeniu montażu: najczęściej z uwagi na brak dostatecznej wiedzy, brak odpowiedniego sprzętu (np. anemometru z tubą, który pozwala z dużą dokładnością sprawdzić ilości przepływającego powietrza).

- brak wykonania specjalnych otworów rewizyjnych niezbędnych do późniejszego wyczyszczenia instalacji,

Powyższe niedociągnięcia zdarzają się na budowach bardzo często. Czym grożą? Ogólnie rzecz ujmując: upośledzeniem pracy całego systemu.

Dobranie np. urządzenia o mniejszej niż zaprojektowana dla danego domu wydajności oznacza kompletny brak komfortu klimatycznego, gdyż urządzenie mniejsze nie da rady po prostu efektywnie i cicho wentylować domu o określonej wielkości. Może to być szczególnie dotkliwe w sytuacjach, kiedy trzeba szybko przewietrzyć pomieszczenia na wyższym biegu, np. w czasie wizyty gości, przy gotowaniu aromatycznych posiłków czy po kąpieli.

Brak ciągłości izolacji na kanałach może powodować skraplanie się w nich pary wodnej, zmiana trasy prowadzenia kanałów może mieć znaczny wpływ na ilości dostarczanego powietrza. Brak wyregulowania instalacji zaś stawia pod ogromnym znakiem zapytania komfort klimatyczny w wentylowanych pomieszczeniach lub wręcz niewłaściwe zbilansowanie układu i znaczne obniżenie sprawności systemu. Ten ostatni błąd na szczęście - w przeciwieństwie do pozostałych – można szybko naprawić.

Zastosowanie kanałów o innych niż zostały zaprojektowane przekrojach grozi hałasem lub spadkiem temperatury na instalacji (a więc całej sprawności systemu) w miesiącach zimowych, kiedy system powinien mieć największe zyski. Prędkość przepływów powietrza w kanałach powinna być idealnie dobrana: ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Każdy fragment instalacji ma różne dopuszczalne prędkości przepływów powietrza, które należy uwzględnić.

Reasumując: warto mieć pewność, że wykonanie systemu rekuperacji powierzyło się godnej tego firmie instalacyjnej. Opłaca się postawić na doświadczoną ekipę wykonawczą i wybrać taką, co do której będziemy mieć pewność rzetelnego wykonania każdego z punktów projektowych. W przypadku, gdy inwestor porównuje oferty konkurencyjnych firm, warto także dowiedzieć się, co kryje się pod dużo niższą kwotą za usługę, bo pieniądze te mogą się okazać całkowicie wyrzucone w błoto.

Iwona Stachurska
Ekspert firmy Rekuperatory.pl

PARTNERZY