Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Podstawowe informacje o programie dopłat NFOŚiGW

 

Budowa domu energooszczędnego staje się coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla budowy domu w technologii tradycyjnej. Do zalet związanych z komfortem zamieszkania, niższymi  kosztami eksploatacji i wyższą wartością budynku można dodać możliwość obniżenia kosztów budowy dzięki programowi dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa) i zakłada częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania.

Dzięki Programowi Polska ma zbliżyć się do realizacji celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. które zakładają, że od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki będą obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Budżet programu wynosi 300 mln zł co powinno pozwolić na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. NFOŚiGW  zakłada, że Program pomoże zarówno inwestorom jak i profesjonalistom z branży - projektantom, producentom materiałów budowlanych, wykonawcom przygotować się do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa.

Z Programu będzie można skorzystać w latach 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych, ze względu na długość trwania inwestycji budowlanych, przewidziana jest do 31.12.2022r.

Treść programu www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

Więcej na temat programu dopłat na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

PARTNERZY