Zapraszamy do przeczytania artykułu:

14. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zależy w znacznym stopniu od wybranego źródła energii.


Czytaj więcej...

14.1. Pasywne systemy słoneczne

Jeżeli korzystamy z energii słonecznej nie wykorzystując dodatkowej energii z zewnątrz, mówimy wtedy o pasywnym systemie słonecznym. 


Czytaj więcej...

14.2. Aktywne systemy słoneczne

Rozróżniamy  dwa  typy  instalacji  korzystających z energii słonecznej: 


Czytaj więcej...

14.3. Ciepło zmagazynowane w gruncie

Energia zgromadzona w gruncie może być pozyskiwana za pomocą pomp ciepła lub gruntowego wymiennika ciepła GWC. 


Czytaj więcej...

Okiem eksperta - Pompy ciepła ciepło płynące z natury

Budując dom, chcemy, by był spełnieniem naszych marzeń, był ładny, przytulny i oczywiście ciepły. 


Czytaj więcej...

14.4. Eenergia wiatru

Energia powstająca przy wykorzystaniu turbin wiatrowych uznawana jest za ekologicznie czystą, gdyż poza nakładami energetycznymi podczas budowy,


Czytaj więcej...

14.5. Energia biomasy

Biomasa, według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r., definiowana jest jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia


Czytaj więcej...

PARTNERZY