Zapraszamy do przeczytania artykułu:

11. Instalacja ciepłej wody użytkowej

Bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania sprawia, że w bilansie energetycznym budynków energooszczędnych dużo większą rolę zaczyna odgrywać zapotrzebowanie 


Czytaj więcej...

11.1. Zadania i wymagania stawiane instalacji c.w.u.

Zapotrzebowanie   na   energię   do   przygotowania c.w.u. w istniejących budynkach wynosi nawet 70–80 kWh/m2rok. 


Czytaj więcej...

11.2. Instalacja c.w.u.

Instalacja ciepłej wody użytkowej składa się z kilku elementów, których właściwy dobór jest istotą zbudowania funkcjonalnego i efektywnego systemu podgrzewania c.w.u.


Czytaj więcej...

11.3. Wymagania w standardzie NF40 i NF15

Z uwagi na wyraźny spadek zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków NF40 i NF15 konieczne jest również ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do podgrzewani


Czytaj więcej...

11.4. Sposoby ograniczenia zużycia c.w.u. i energii potrzebnej na jej podgrzanie

Zużycie c.w.u. na mieszkańca pozwala na określenie jej zapotrzebowania dla całego budynku – znając zwyczaje użytkowników możemy je określić dokładniej, 


Czytaj więcej...

11.5. Bakteria Legionella

Chociaż do codziennego użytkowania wody w domu wystarczająca temperatura wody to 40-50°C, przepisy dyktują jej temperaturę przynajmniej 55°C.


Czytaj więcej...

PARTNERZY