Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5 Dobrze zaizolowane przegrody budynku

Jeśli chcemy, żeby budynek osiągnął standardy NF15 lub NF40, musimy przede wszystkim maksymalnie ograniczyć straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne


Czytaj więcej...

5.1 Wymagania stawiane przegrodom w budynkach NF15 i NF40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stawia minimalne wymagania techniczne przegrodom w budynkach, 


Czytaj więcej...

5.2 Wymagania stawiane w Warunkach Technicznych

 

Obowiązujące w Polsce wymagania izolacyjności cieplnej przegród dla budynków jedno- i wielorodzinnych zgodne Warunkami Technicznymi 2008 są o wiele łagodniejsze od wymagań stawianym budynkom NF15 i NF40.


Czytaj więcej...

5.3. Zalety dobrze zaizolowanych przegród

Zastosowanie grubszej warstwy izolacji termicznej, oprócz podwyższenia izolacyjności cieplnej przegrody (zmniejszenia strat ciepła przez przegrodę) zapewnia również lepszy komfort cieplny wewnątrz budynku (dzięki wyższej temperaturze powierzchni wewnętrznej ścian)


Czytaj więcej...

5.4 Przykładowe materiały termoizolacyjne i ich grubości

 

Spełnienie wymagań dla standardów NF15 i NF40 jest możliwe na wiele sposobów. Niemniej jednak w każdym przypadku konieczne jest potwierdzenie


Czytaj więcej...

5.5 Sposoby ocieplania przegród

Materiały izolacyjne przegród zewnętrznych stosowane w budynku energooszczędnym:


Czytaj więcej...

PARTNERZY