Zapraszamy do przeczytania artykułu:

15. Budynki energooszczędne jeszcze bardziej ekologiczne?

Budownictwo jest jedną z najbardziej rozrzutnych materiałowo, energochłonnych i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. 


Czytaj więcej...

15.1. Wykorzystanie wody szarej i deszczowej

Coraz częściej mówi się o konieczności racjonalizacji zużycia wody pitnej w gospodarstwach domowych.


Czytaj więcej...

15.2. Oceń budynek w cyklu życia

Ocena cyklu życia budynku, czyli LCA (Life Cycle Assessment), jest techniką mającą na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko


Czytaj więcej...

15.3. Ekologiczne materiały budowlane

Produkcja  większości  materiałów  budowlanych, a szczególnie tych wysoko przetworzonych pochłania duże ilości energii nieodnawialnej,


Czytaj więcej...

PARTNERZY