Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9. System wentylacji

Standardu energooszczędnego nie da się osiągnąć bez zastosowania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.


Czytaj więcej...

9.1. Wymagania dotyczące instalacji wentylacyjnych w budynkach NF40 i NF15

Efektywność instalacji wentylacji ma kluczowe znaczenie dla jakości powietrza wewnętrznego i ilości zużywanej energii.


Czytaj więcej...

9.2. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Głównym elementem instalacji wentylacyjnej budynku niskoenergetycznego jest nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. 


Czytaj więcej...

9.3. Gruntowy wymiennik ciepła

Jednym z elementów systemu wentylacji budynku energooszczędnego może być gruntowy wymiennik ciepła. 


Czytaj więcej...

9.4. Rozdział powietrza

Przepływ powietrza w budynku energooszczędnym ma charakter ukierunkowany. 


Czytaj więcej...

9.5. Szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji

Zastosowanie  w  budynku  mechanicznej  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  wymusza  szczegółowe rozwiązania wentylacji newralgicznych pomieszczeń, takich jak: kotłownia,


Czytaj więcej...

9.6. Rozwiązania systemu wentylacji w budynkach wielorodzinnych

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła można zrealizować w różny sposób. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stosuje się najczęściej system 


Czytaj więcej...

9.7. Praca w trybie letnim

Praca centrali w trybie letnim musi chronić budynek przed przegrzewaniem. Największym błędem jest  stosowanie  cały  czas  odzysku  ciepła,


Czytaj więcej...

Okiem eksperta - Jak uniknąć kłopotów z wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Aby uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, zadbać należy o dwie najważniejsze sprawy. 


Czytaj więcej...

PARTNERZY