Zapraszamy do przeczytania artykułu:

9. System wentylacji

 

Standardu energooszczędnego nie da się osiągnąć bez zastosowania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Pozwala ona na znaczne ograniczenie strat ciepła na wentylację i w przeciwieństwie do wentylacji naturalnej jest niezależna do panujących warunków atmosferycznych. Zapewnia tym samym stałe doprowadzanie do budynku świeżego powietrza zewnętrznego i usuwanie zużytego powietrza wewnętrznego. Ma to decydujący wpływ na komfort użytkowania budynku, ponieważ stała wymiana powietrza nie prowadzi do nadmiernego wzrostu stężeń zanieczyszczeń gazowych, takich jak dwutlenek węgla, para wodna, czy zanieczyszczeń mikrobiologicznych, np. zarodników grzybów pleśniowych, oraz zanieczyszczeń pyłowych, np. kurzu. Wysoka koncentracja powyższych zanieczyszczeń jest często obserwowana w budynkach wyposażonych w wentylację naturalną i może prowadzić do powstawania różnego rodzaju chorób.

Czy wiesz, że?
Zmęczenie, podrażnione błony śluzowe, choroby układu oddechowego czy częste bóle głowy mogą być objawem złej pracy systemu  wentylacyjnego.  Jeśli  przebywając na świeżym powietrzu nie dokuczają Ci takie objawy, jest to sygnał, że mieszkańcy mogą doświadczać także wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej czy zespołu przewlekłego zmęczenia, które można zaobserwować jako drażliwość, depresję czy osłabienia.

Rysunek 9.1 Schemat wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

PARTNERZY