Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6 Mostki cieplne

Mostki cieplne to takie miejsca w przegrodach, przez które ucieka dużo więcej ciepła niż przez jej regularną część.


Czytaj więcej...

6.1 Rodzaje mostków cieplnych

Możemy wyróżnić dwa rodzaje mostków cieplnych. Pierwsze z nich, geometryczne, występujące tam, gdzie powierzchnia przegrody od strony zewnętrznej jest różna od powierzchni przegrody od strony wewnętrznej, czyli m.in. naroża budynku.


Czytaj więcej...

6.2 Przyczyny powstawania mostków cieplnych

Wyróżniamy 3 główne przyczyny powstawania mostków cieplnych:


Czytaj więcej...

6.3 Skutki istnienia mostków cieplnych

Bez wątpienia istnienie mostków cieplnych jest zjawiskiem negatywnym, prowadzącym przede wszystkim do:


Czytaj więcej...

6.4 Wymagania względem mostków cieplnych

Aby budynek mógł osiągnąć standard NF40 lub NF15 musimy zminimalizować występowanie w nim mostków cieplnych.


Czytaj więcej...

6.5 Sposoby unikania mostków cieplnych w budynkach

Budując dom energooszczędny musimy pamiętać, że problem mostków cieplnych należy rozwiązać już na etapie projektowania. Stosując się do kilku podstawowych reguł, możemy w dużej mierze ograniczyć ich powstawanie:


Czytaj więcej...

6.6 Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych detali konstrukcyjnych, wolnych od mostków cieplnych, spełniających wymagania budynków w standardzie NF40 i NF15.


Czytaj więcej...

6.7 Badania termowizyjne

Zdjęcia termowizyjne pozwalają zaobserwować rozkład temperatur na badanej powierzchni. Umożliwiają w szybki, precyzyjny i bezinwazyjny sposób ocenić stan izolacji cieplnej budynku, lokalizując jednocześnie miejsca, w których zachodzi wzmożona wymiana ciepła z otoczeniem, czyli mostki cieplne.


Czytaj więcej...

PARTNERZY