Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.2 Przyczyny powstawania mostków cieplnych

Wyróżniamy 3 główne przyczyny powstawania mostków cieplnych:

•   Przerwanie ciągłości warstwy izolacji.
Ułożenie warstwy izolacji powinno być wykonane z odpowiednią starannością, zapewniającą jej szczelne i staranne ułożenie. Mostki cieplne mogą wystąpić w miejscach, w których w niewłaściwy sposób wykonano łączenie elementów izolacyjnych, okien i drzwi, czy ocieplenie połączeń elementów konstrukcyjnych.

•   Pocienienie warstwy izolacji.
Kolejną przyczyną powstawania mostków cieplnych jest niewystarczająca grubość warstwy izolacji termicznej. Dlatego przy projektowaniu musimy odpowiednio dobierać jej grubość, zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych na powstanie mostków cieplnych.

•   niejednorodność konstrukcji przegrody.
Występowanie elementów lepiej przewodzących ciepło w konstrukcji przegrody, np. nadproża w konstrukcji ściany, czy krokwi między izolacją w przypadku konstrukcji dachu.
Podstawowe miejsca narażone na występowanie mostków cieplnych, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu i budowie domu energooszczędnego:
•    Połączenia    ościeżnica-ościeże,    występujące w otworach okiennych i drzwiowych, puszki rolet, progi drzwi balkonowych i wejściowych,
•    Połączenie ościeżnica-dach, występujące przy oknach dachowych,
•    Płyty balkonowe, daszki, gzymsy, loggie, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości izolacji,
•    Połączenia ścian zewnętrznych z dachem, np. ściana szczytowa–dach, ścianki kolankowe,
•    Połączenie  ścian  zewnętrznych  ze  stropodachem, np. ścianki attykowe,
•    Połączenia stropów nad nieogrzewanymi piwnicami ze ścianami zewnętrznymi,
•    Miejsca  łączenia  ścian  zewnętrznych  i  wewnętrznych z zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami fundamentowymi,
•    Podciągi, stropy nadwieszone, tarasy, kominy, systemy odprowadzania wody deszczowej,
•    Montaż barierek, daszków, elewacji drewnianych.

Rysunek 6.2 Budynek z pokazaniem lokalizacji i typu zwykle występujących mostków cieplnych PN-EN ISO 14683, R – dachy, C – naroża, IF – stropy, IW – ściany wewnętrzne, P – słupy, W – otwory okienne i drzwiowe, B – balkony, GF – grunt

PARTNERZY