Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.6 Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych detali konstrukcyjnych, wolnych od mostków cieplnych, spełniających wymagania budynków w standardzie NF40 i NF15.

Podłoga na gruncie – ściana zewnętrzna NF40
Ograniczenia mostka cieplnego uzyskuje się dzięki zaizolowaniu ścian fundamentowych do samych ław oraz umiejscowieniu izolacji w podłodze na wysokości ścian zewnętrznych. Dodatkowo ściany zewnętrzne są wykonane z materiału o małym współczynniku przewodzenia ciepła. Zastosowane materiały:
•    Styropian EPS
•    Mur z bloczków gazobetonowych λ < 0,2 W/mK
•    Tynk cementowo – wapienny
•    Beton
•    Grunt
Rozwiązanie takie pozwala na osiągnięcie współczynnika Ψe  = 0,093 W/(mK), co spełnia wymagania dla standardu NF40.

Rysunek 6.3 Model detalu i przebieg izoterm

Ściana zewnętrzna – rama okienna NF40
Okno zmontowane na równo z zewnętrzną krawędzią ściany nośnej, izolacja nachodzi na ramę okienną na 3 – 4 cm. Zastosowane materiały:
•    Styropian
•    Mur z bloczków gazobetonowych
•    Tynk cementowo – wapienny
•    Rama okienna

Rozwiązanie takie pozwala na osiągnięcie współczynnika Ψe  = 0,025 W/(mK), co spełnia wymagania dla standardu NF40.

Rysunek 6.4 Model detalu i przebieg izoterm

Płyta fundamentowa – ściana zewnętrzna NF15
Mostek likwiduje się dzięki zastosowaniu posadowienia na płycie fundamentowej. Pozwala to na zachowanie ciągłości izolacji. W miejscu występowania największych obciążeń należy zastosować materiał izolacyjny o większej wytrzymałości. Straty może dodatkowo ograniczyć skośna izolacja obwodowa. Zastosowane materiały:
•    Styropian EPS
•    Styropian XPS
•    Mur z bloczków gazobetonowych
•    Tynk cementowo – wapienny
•    Żelbeton
•    Grunt

Rozwiązanie takie pozwala na osiągnięcie współczynnika Ψe = 0,023 W/(mK), co spełnia wymagania dla standardu NF15.

Rysunek 6.5 Model detalu i przebieg izoterm

Ściana zewnętrzna – rama okienna NF15
Okno zamontowane w warstwie izolacji poza ścianą nośną, izolacja nachodzi na ramę okienną na 3 – 4 cm. Zastosowane materiały:
•    Styropian
•    Mur z bloczków gazobetonowych
•   
Tynk cementowo – wapienny
•    Rama okienna

Rozwiązanie takie pozwala na osiągnięcie współczynnika Ψe  = 0,008 W/(mK), co spełnia wymagania dla standardu NF15.

Rysunek 6.6 Model detalu i przebieg izoterm

PARTNERZY