Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5.4 Przykładowe materiały termoizolacyjne i ich grubości

 

Spełnienie wymagań dla standardów NF15 i NF40 jest możliwe na wiele sposobów. Niemniej jednak w każdym przypadku konieczne jest potwierdzenie uzyskanych wyników poprzez zamieszczenie od- powiednich obliczeń. Tabele 5.6 i 5.7 pokazują nam właściwości termoizolacyjne niektórych materiałów, a także ich orientacyjne grubości, niezbędne do osią- gnięcia standardów izolacyjności cieplej przegród ze- wnętrznych dla domów NF15 i NF40 (przy założeniu oporu cieplnego warstw nośnych R = 0,20 m2K/W ).

Tabela 5.6 Przykładowe grubości materiałów izolacyjnych dla ścian zewnętrznych o współczynnikach U = 0,20 W/(m2K), U = 0,15 W/(m2K) i U = 0,12 W/(m2K)

Tabela 5.7 Przykładowe grubości materiałów izolacyjnych dla ścian zewnętrznych o współczynnikach U = 0,10 W/m2K i U = 0,080 W/(m2K)

PARTNERZY